Blanda inte bort korten, Anders Holmensköld

Jag har aldrig föreslagit att kommunen skall vara byggmästare. Vad jag vänder mig emot, är att kommunen säljer ut hus och vård till privata aktiebolag, skriver Evert Svensson.

ANNONS

Slutreplik till Anders Holmensköld (M) i debatten om huruvida kommunen bör äga eller hyra lokaler.

Nej Anders, blanda inte bort korten. Jag har aldrig föreslagit att kommunen skall vara byggmästare. Vad jag vänder mig emot, är att kommunen säljer ut hus och vård till privata aktiebolag för att sedan betala hyra. Det är att skjuta kostnaden framför sig. Enligt aktiebolagslagen är dessutom enda syftet att ge avkastning till aktieägarna.

En som förstått frågans vidd är det moderata kommunalrådet i Lomma kommun Robert Wenglén. Han säger i Dagens Nyheter den 25 juli att han inte förstår att aktieägarna är viktigare än eleverna. Om äldreomsorgen berättade han hur den vansköttes i Lomma i 15 år när den bedrevs av ett privat bolag. Wenglén beslöt då att avsluta kontraktet och driva äldreboendet i kommunal regi.

Den här privatiseringen har också blivit en enorm inkomstkälla för stora aktiebolag. Dessa frestar kommunerna med snabba pengar och inga kostnader för dagen. Kommunalråden blir glada när de kan få balans i kommunkassan. Men det kommer surt efteråt. Jag vill att Kungälv slutar med den här politiken och följer exemplet från Lomma kommun.

Anders. Barn och äldre är ingen handelsvara.

Till sist vill jag tacka ”Ifrågasättande Kungälvsbo” som drog igång det här viktiga samtalet.

Evert Svensson

ANNONS