När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen, skriver Robert Larsson, Regionchef LRF Västra Sverige.
När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen, skriver Robert Larsson, Regionchef LRF Västra Sverige. Bild: Karl af Geijerstam/Erika Olofsson

Billig mat kan stå oss dyrt i form av nedlagda lantbruk och sämre hälsa

När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen. Vill vi i framtiden fortsätta ha en trygg bohuslänsk livsmedelsproduktion behöver vi alla stå upp för den även i svåra tider, skriver Robert Larsson, Regionchef LRF Västra Sverige.

ANNONS
|

Vi lever i oroliga och ekonomiskt tuffa tider och det gäller att få hushållskassan att räcka till. Ett enkelt sätt är att välja billigare mat. Men billig mat kan stå oss dyrt i form av nedlagda lantbruk, sämre beredskap och sämre hälsa.

Hela livsmedelskedjan påverkas av de ökade kostnaderna. Bara hos våra medlemmar har insatsvarorna ökat med 28,7 procent sedan hösten 2021, enligt Jordbruksverket. Samtidigt ser vi att världsmarknadspriser på exempelvis spannmål och mjölk nu pressas vilket gör att marginalerna för bönderna minskar. Det får konsekvenser.

Den svenska konsumenten har under de senaste åren spenderat 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder investerat för att skapa livsmedelsvärden som är världsunika.

ANNONS

Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och hänsynstagande till miljön. I dag producerar Sveriges bönder bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre kostnad för konsumenterna. De nödvändiga investeringarna kan bara göras om bönderna har en lönsam verksamhet.

Vi kan inte kasta bort de värden som vi har byggt upp inom svensk livsmedelsproduktion. Dessutom måste vi av beredskapsskäl stärka och öka produktionen av mat i Sverige. När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen och vår försörjningsförmåga. Vill vi i framtiden fortsätta ha en trygg bohuslänsk livsmedelsproduktion behöver vi alla stå upp för den även i svåra tider.

Bönderna står nu inför den lite sena vårsådden. Genom att fortsätta välja svensk mat säkrar konsumenten livsmedelsförsörjningen.

Genom att förenkla regelverk så kan beslutsfattare bidra till att produktionen blir billigare, för både lantbrukare och konsument. Låt oss hålla i och hålla ut även i ekonomiskt svåra tider.

Robert Larsson, Regionchef LRF Västra Sverige

LÄS MER:Matpriserna höjs i butikerna: ”Det är nästan så man skäms”

LÄS MER:Fattiga januari – en realitet även i STO-regionens kommuner

LÄS MER:Svinnleverantören kommer till STO-området

ANNONS