Dammbergen är en vildmark i miniatyr som går att nå utan att ha bil, skriver Biggi Vinkeloe. Arkivbild
Dammbergen är en vildmark i miniatyr som går att nå utan att ha bil, skriver Biggi Vinkeloe. Arkivbild Bild: Karin Henriksson

Bevara Dammbergen – en stadsnära vildmark i miniatyr

Kungälv vill vara en hållbar kommun och bygga för framtidens medborgare. Bevarandet av Dammbergen bidrar i allra högsta grad till detta, skriver Biggi Vinkeloe.

ANNONS
|

Mellan Ullstorp och Olseröd ligger ett fantastiskt kuperat och rikt område som är unikt och otroligt omväxlande. Det är en skog med många olika träd, bok, ek, björk, tall, gran, buskar, blåbär, hallon, björnbär, lingon, med små vattendrag och ett litet tjärn som växer igen. Stigarna slingrar sig upp och ner, mellan magiska skogspartier och blöta områden. Många djur har sin hemvist här, jag har sett rådjur, älg, räv, hört många olika fåglar. Vildmarken i miniatyr nästan mitt i stan!

Helt unikt och av stort värde för alla som bor runtom, i Olseröd, Klöverbacken, Ullstorp, Ulvegärde, Munkegärde, Jordliden. Det är många familjer, många människor. Barnen går i fyra grundskolor, låg-, mellan. Och högstadiet, och det finns sex förskolor i direkt anslutning till området. Eleverna vistas ofta i skogen, för orientering och för att lära sig mer om naturen växter och djur, inverkan av klimatet på skogen.

ANNONS

Många boende rör sig dagligen i område, för promenader och friluftsliv. Och ingen behöver ta bilen för att komma ut, tillgängligheten är fantastiskt enkelt och motiverar fler att vistas ute - och boosta sin hälsa. Friska glada människor är den största tillgång för en kommun.

Kungälv vill vara en hållbar kommun och bygga för framtidens medborgare. Bevarandet av Dammbergen bidrar i allra högsta grad till detta. Det måste vara möjligt att ta sig ut i naturen utan att ta bilen till närmaste strövområde. Det finns väl mindre värdefulla områden att bebygga, som området mellan solpanelerna och gamla E6, ingen sprängning behövs, vägen till området finns redan, en del av infrastrukturen är redan på plats (vatten, el, fiberledningarna, men även skolor, och närhet till kollektivtrafiken).

Biggi Vinkeloe

ANNONS