Höjd åldersgräns för att köra A-traktor skulle innebära en kollektiv bestraffning mot alla ungdomar, skriver Alice Eriksson.
Höjd åldersgräns för att köra A-traktor skulle innebära en kollektiv bestraffning mot alla ungdomar, skriver Alice Eriksson. Bild: Nicolina Eriksson

Behåll åldersgränsen på 15 år för A-traktorer

Höjd åldersgräns för att köra A-traktor skulle innebära en kollektiv bestraffning mot alla ungdomar, skriver Alice Eriksson.

ANNONS
|

I dagens samhälle talas det om att höja åldersgränsen för AM-körkortet från 15 till 16 år. A-traktor är ett fordon som är ett viktigt transportmedel för ungdomar. De som argumenterar för en högre åldersgräns anser att ungdomarna mognar och tar mer ansvar vid en senare ålder. Jag tycker inte att körkortsåldern bör ändras, eftersom det skulle innebära en kollektiv bestraffning mot alla ungdomar. Istället för att höja åldersgränsen menar jag att riktade åtgärder blir mer rättvist och har större effekt.

A-traktorer är ett väldigt bra alternativ för de som bor på landsbygden. De som bor en bit utanför storstäderna har ofta mycket begränsade möjligheter för att ta sig till skolan, kompisar eller andra aktiviteter. Även om det finns en busshållplats i närheten går bussen väldigt sällan och kanske inte alls på helgerna. Om du behöver åka en timme tidigare för att komma i tid till skolan eller vänta en timme på eftermiddagen, minskar tiden för studier och sömn. A-traktorn gör att ungdomarna ute på landsbygden får samma möjligheter som andra.

ANNONS

Ett sätt att göra det säkrare, är att höja kraven på teoretisk och praktisk kunskap för att få körkortet. Utbildningen borde ha mer omfattande och riskfokuserad teori. I dagens utbildning ingår det praktisk övning och teoriprov för att få AM-körkortet. Jag anser att det vore bra om utbildningen även omfattade en uppkörning.

Slutligen är det nästan bara killar som trimmar, kör riskfyllt och orsakar olyckor. Det är bevisat att killar mognar senare än tjejer. Killar är generellt inte lika ansvarstagande och riskmedvetna som tjejer i samma ålder. Vi kan naturligtvis inte höja åldersgränsen för endast killar. Det är då bättre att genomföra åtgärder som gör det tillräckligt säkert för alla men samtidigt rättvist.

Jag menar att vi ska hitta andra sätt till att minska olyckor och skador utan att förstöra för de som klarar av att ha körkortet. Behåll 15 år men gör det säkrare för ungdomarna.

Alice Eriksson

ANNONS