Jag lever efter uttrycket att det krävs en hel by för att fostra ett barn, skriver Tanja Siladji Dahne (MP).
Jag lever efter uttrycket att det krävs en hel by för att fostra ett barn, skriver Tanja Siladji Dahne (MP). Bild: Nicolina Eriksson

Bättre förebygga än att reparera!

Västra Götalandsregionen bjuder den 10 november in till en dag om social hållbarhet. Efter den här dagen så hoppas jag att vi spridit kunskap, och ökat modet kring att våga satsa på förebyggande åtgärder, skriver Tanja Siladji Dahne (MP).

ANNONS

Från 2023 så är det nytt styre och en ny politisk organisation i Västra Götaland. Den rödgröna ledningen i regionen vill satsa på att säkra folkhälsa och förebyggande arbete – och detta måste ske i samarbete med kommunerna. Ett särskilt fokus ligger på att stötta barns psykiska hälsa genom tidiga insatser.

Därför bjuder in Västra Götalandsregionen den 10 november in politiker och tjänstepersoner i 11 kommuner runt Göteborg till en dag om folkhälsa, social hållbarhet. Genom att dela med sig av goda exempel kan kommunerna ta del av vilka insatser som fungera och hjälpa varandra vidare. På plats finns även företrädare för Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner för att bidra med ny kunskap.

Ett gott exempel finns här i Kungälv, där Programmet för Social hållbarhet fick en egen programpunkt. Syftet är att tillsammans med alla aktörer, civilsamhället, näringslivet, regionen osv öka innanförskapet. Programmet har tydliggjorts i fyra underliggande planer, social översiktsplan, planen för det funktionshinderspolitiska arbetet, plan Trygg i Kungälv samt äldreplanen. Tillsammans utgör det navet i styrningen och ledningen mot social hållbarhet. För att på ett bra sätt kunna följa upp arbetet har Kungälvs kommun tillsammans med Möndals stad deltagit i ett forskningsprojekt, SMASH - Systematisk Mätning och Analys av Social Hållbarhet.

Jag lever efter uttrycket att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Jag upplevde själv genom uppväxten hur viktiga mina vänners föräldrar, fotbollsledare och lärare var för att inte hamna snett. Mina erfarenheter från att vara familjehem för barn talar tydligt om hur det kan vara när denna by inte finns för ett barn, eller när byn behöver stöd. Det är en del av folkhälsan.

Efter den här dagen så hoppas jag att vi spridit kunskap, och ökat modet kring att våga satsa på förebyggande åtgärder – även i ett tufft ekonomiskt läge. För något annat har vi inte råd med!

Tanja Siladji Dahne (MP)

Ordförande Delregional nämnd Västra

ANNONS