Ytterby ÅVC har låg andel avfall som går till materialåtervinning. Vid Munkegärde ÅVC finns bättre möjligheter och mer material går till återvinning. Det skriver renhållningsenheten i Kungälv. Arkivbild
Ytterby ÅVC har låg andel avfall som går till materialåtervinning. Vid Munkegärde ÅVC finns bättre möjligheter och mer material går till återvinning. Det skriver renhållningsenheten i Kungälv. Arkivbild Bild: Frida Ekborg

Avveckling av Ytterby ÅVC bättre för miljön än att ha den kvar

Ytterby ÅVC har låg andel avfall som går till materialåtervinning. Vid Munkegärde ÅVC finns bättre möjligheter och mer material går till återvinning. Det skriver renhållningsenheten i Kungälv.

ANNONS

Svar till insändaren: Ytterby återvinningscentral för våra barns framtid

En avveckling av Ytterby återvinningscentral (ÅVC) skulle snarare vara bättre för miljön än om återvinningscentralen är kvar. Ytterby ÅVC har låg andel avfall som går till materialåtervinning och det har varit svårt att arbeta med effektiviteten. Vid Munkegärde ÅVC finns bättre möjligheter och mer material går till återvinning. De ökade privatbilstransporterna som uppstår genom den längre transportsträckan till Munkegärde ÅVC kan motiveras genom ökad materialåtervinning vilket miljömässigt mer än kompenserar för de ökade transporterna. De tunga transporterna till och från Ytterby ÅVC kommer dessutom att kraftigt minska. Från Munkegärde ÅVC körs de flesta containrar till Renova Miljös omlastningsstation på Munkegärde som ligger i direkt anslutning till återvinningscentralen. Från omlastningsstationen skickas det omlastade avfallet vidare till behandlingsanläggningar i Göteborg. På så sätt körs containrarna väldigt kort sträcka från Munkegärde ÅVC innan de skickas till behandling.

Från Ytterby ÅVC är det endast en container som körs direkt till behandlingsanläggning, övriga körs till Renova Miljös omlastningsstation på Munkegärde, för att omlastas och skickas vidare för behandling. Även om antalet besökare och avfallsmängderna ökar till följd av att Ytterbybesökarna får åka till Munkegärde ÅVC, så kommer miljöpåverkan från de tunga transporterna att minska. Miljönyttan av att ta till vara resurser i avfall är större än den miljöpåverkan som sker vid insamling och transport. De positiva miljöeffekterna av ökad materialåtervinning och minskad förbränning överstiger de negativa miljöeffekterna av längre privatbilstransporter till Munkegärde.

/Renhållningsenheten Kungälvs kommun

LÄS MER:Ytterby återvinningscentral för våra barns framtid

LÄS MER:Låt oss få behålla vår ÅVC och ge oss fler öppettider

LÄS MER:Kommer erbjudas mobil åvc efter avvecklingen

ANNONS