Det finns ett uppdrag i majoritetens budgetdirektiv gällande att möjliggöra för pedagogiska luncher på våra högstadieskolor, skriver Anna Vedin (M).
Det finns ett uppdrag i majoritetens budgetdirektiv gällande att möjliggöra för pedagogiska luncher på våra högstadieskolor, skriver Anna Vedin (M).

Anna Vedin (M) svarar om pedagogiska måltider i skolan

När det gäller pedagogiska måltider så är det, då det rör skolans inre arbetsmiljö, rektors ansvar, skriver utbildningsråd Anna Vedin (M) i sitt insändarsvar till John Hansson (SD) och Sammy Nygård (KD).

ANNONS

Innan 2019 kunde all personal som var anställd i Kungälvs kommun köpa och äta mat i skolornas matsalar. Det medförde att personer som inte var insatta i eller en del av skolans arbete vistades i matsalarna samtidigt som elever var där. Vilket orsakade oro hos elever. Därav fattades beslutet 2019 att ta bort möjligheten för all personal i Kungälvs kommun att äta i bamba. Det fattades också beslut om att pedagogiska måltider ska finnas kvar för förskolan samt F-6. När detta beslut togs var planen att på högstadiet skulle det vara integrerade luncher. Tyvärr har detta varit svårt att genomföra pga att det schematekniskt varit svårt att lösa. Därför finns ett uppdrag i majoritetens budgetdirektiv gällande att möjliggöra för pedagogiska luncher på våra högstadieskolor.

ANNONS

När det gäller pedagogiska måltider så är det, då det rör skolans inre arbetsmiljö, rektors ansvar. Rektor beslutar vilka måltider som är i behov av att pedagoger/lärare arbetar och äter med barnen. Pedagogisk måltid är en del av arbetstiden.

Anna Vedin (M) Utbildningsråd

ANNONS