Alla har hittills tagit emot mig med öppna armar

Martin Ottosson (UP) svarar en anställd i Kungälvs kommun som inte önskar oplanerade politikerbesök på jobbet.

ANNONS

Svar på insändaren från signaturen ”Anställd i Kungälvs kommun”.

Jag ser att jag behöver förtydliga lite om mina verksamhetsbesök.

Vid ett par tillfällen har jag via telefon kontaktat enhetschefen som i sin tur har kontaktat sina chefer uppåt i hierakin.

Vid ena tillfället så var det noga planerat vilken personal som jag skulle få träffa. Jättebra, men det gav inte speciellt mycket.

Vid andra tillfället erbjöds jag att se en powerpoint om organisationen, hade jag velat se den hade jag lika gärna kunna besökt Kommunhuset.

Mina andra besök har varit lite annorlunda. På ett besök blev jag kontaktad av en lärare som ville visa mig runt och prata om vissa ”utmaningar” som fanns på enheten.

På resterande besök har jag knackat på dörren och bett att få tala med chefen. Förklarat mitt ärende och frågat om jag får hälsa på. Alla har tagit emot mig med öppna armar och välkomnat mitt engagemang. Hade chefen sagt nej så hade jag givetvis inte fortsatt mitt besök.

Mina besök har även uppskattats av personalen samt ”brukarna” som jag har träffat.

Om du skulle stöta på mig på ett av mina besök så har jag inga problem med att du säger att du är upptagen, det har jag all respekt för.

Jag vet själv hur stressigt det kan vara när man flänger fram och tillbaka (även jag är en ”vanlig” arbetare. Jobbar på Kärna hemtjänst som vårdbiträde).

Risken att hundra fritidspolitiker skulle åka runt och störa i verksamheterna tror jag är liten.

Många av våra politiker har varit med alldeles för länge. Glöden och engagemanget försvann för många år sedan. Titta gärna på några kommunfullmäktigemöten och se hur många som ens öppnar munnen.

Hade verksamheternas största problem varit mina oplanerade besök, så hade vi varit lyckligt lottade.

Förresten så förstår jag inte varför ledningen skall störas med en sån skitsak som att jag vill göra studiebesök i verksamheterna, för att bilda mig en uppfattning å Utvecklingspartiets vägnar. Ett sådant beslut borde närmsta chef på plats ha mandat att ta (i en demokrati alltså).

Med förhoppning om att vi rätt som det är ses.

Martin Ottosson

Vårdbiträde och partiledare i Utvecklingspartiet

ANNONS