Skolan är gratis och det ska busskort också vara, skriver Arg elev.
Skolan är gratis och det ska busskort också vara, skriver Arg elev. Bild: Kent Eng

Alla barn måste få gratis busskort!

Skolan är gratis och det ska busskort också vara, skriver Arg elev.

ANNONS

Jag tycker att alla barn som går i skolan (6-18 år) ska få gratis busskort. Jag tycker att om man bor mer än 1 kilometer från skolan så ska man få gratis busskort. Den längden som är nu är runt 3 kilometer. Föräldrarna ska inte behöva betala för det! Det kostar runt 700 kr för ett månads busskort!! För det första så kostar det 8400 per år för en person att betala för ett busskort!! För det andra så kanske barnen blir körda med bil istället för buss, då blir det dåligare klimat, då polarisar smälter, och havsnivån blir högre, vilket kan göra så att det blir översvämning så folk kan dö. Dessutom blir det farligt för allihopa, folk dör, Varför? Jo, för om klimatet förstörs på grund av bilar, på grund av oss!

Ifall att skolan är gratis så ska vägen till skolan också vara gratis. ALLA som går i skolan måste få gratis busskort!

Arg elev

ANNONS