AI-verktyget Chat GPT.
AI-verktyget Chat GPT. Bild: Jonas Lindstedt

AI är ett komplement - inte en oberoende informationskälla

AI ersätter inte behovet av mänsklig kunskap och kritiskt tänkande, skriver Jörgen Karlsson i en replik till Göran Kristensson i Marstrand.

ANNONS

Göran Kristensson framför i en insändare förvåning över att ChatGPT inte hade korrekt information om Marstrand. Jag vill förtydliga att ChatGPT är en avancerad språkmodell designad att generera text baserad på stora datamängder och komplexa algoritmer. Även om dess kapacitet att imitera mänsklig textproduktion är imponerande, är den absolut inte ofelbar och ersätter inte behovet av mänsklig kunskap och kritiskt tänkande.

ChatGPT:s förmåga att förstå och generera text baseras på mönster den har lärt sig från en omfattande mängd data, men den saknar egen medveten förståelse och kan inte verifiera fakta mot aktuella händelser eller historiskt korrekta data på egen hand. Därför bör användare alltid granska och verifiera informationen som genereras av modellen.

När det gäller kunskapsinhämtning och pedagogiska verktyg är det viktigt att AI används på rätt sätt. Det innebär att den fungerar som ett stöd och komplement till mänsklig bedömning, inte som en oberoende informationskälla. Speciellt inom utbildningsområdet bör AI-verktyg integreras med kritiskt tänkande och pedagogisk vägledning.

Det är också viktigt att notera att det finns olika typer av AI-modeller för olika ändamål. ChatGPT är särskilt utvecklad för textgenerering, medan andra modeller är anpassade för att till exempel navigera fordon eller assistera med medicinska diagnoser. Varje modell har sina specialområden och begränsningar.

Jag har använt ChatGPT för att stötta mig att skapa detta svar, vilket demonstrerar dess användbarhet som verktyg under rätt omständigheter och med korrekt förståelse för dess begränsningar.

Jörgen Karlsson

LÄS MER:Se upp med AI - Marstrand är inte känt för sin textilindustri!

ANNONS