Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Jag gärna få ett svar på varför kommunen har valt att satsa på särskild undervisningsgrupp bara för år 6-9?!”, skriver insändarskribenten. Bild: Erika Olofsson
”Jag gärna få ett svar på varför kommunen har valt att satsa på särskild undervisningsgrupp bara för år 6-9?!”, skriver insändarskribenten. Bild: Erika Olofsson

Vilka partier vill satsa på elever med NPF-problematik?

Jag gärna få ett svar på varför kommunen har valt att satsa på särskild undervisningsgrupp bara för år 6-9?! Vad händer med eleverna i år 1-5, skriver signaturen Fortsatt undrande förälder.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Lider med mamman Lisa, som skrivit insändare i KP den 19 november.

I Kommunens”Elevhälsoplan” för grundskolan står: ”Arbetet med tillgänglighet är en ständigt pågående process mot en likvärdig utbildning som tar hänsyn till elevers behov, förutsättningar och dess lika värde.”

Skolchef Dennis Reinhold skrev 9/3-21 en replik på en tidigare insändare med rubriken ”Vad erbjuder Kungälv elever med NPF-problematik?”. I repliken kan man läsa att tillfälliga mindre särskilda undervisningsgrupper kan skapas för att skapa förutsättningar, så att alla barn och elever får möjlighet att utvecklas både i sitt skolarbete och i sin personliga utveckling. Rubriken till Dennis replik är ”Vi jobbar på att bli bättre på att möta behoven.”

Med detta i tankarna vill jag gärna få ett svar på varför kommunen har valt att satsa på särskild undervisningsgrupp bara för år 6-9?! Vad händer med eleverna i år 1-5, som inte alls får förutsättningar att lyckas i de vanliga klasserna? Samhällskostnaderna för detta i ett längre perspektiv, är oöverskådliga! Dessutom hör man om kommande personalneddragningar, som innebär att det bara får vara en lärare/klass, oavsett antal elever med NPF-problematik. Flera elevassistenter har fått avsluta sin anställning det senaste året. Hur går detta ihop?!

Man blir totalt förbryllad när man läser om kommunens budget i KP. Vilka partier i Kungälv vill satsa på eleverna med NPF-problematik? Om 10 månader är det val. Vilket parti skall man rösta på? Så evinnerligt trött på att höra orden ”skapa ordning och reda” och ”lärarbehörighet” i de politiska debatterna. När det är mycket stökigt, oroligt och otryggt i skolan/undervisningen, handlar det i 9 fall av 10, om att elever med NPF-problematik, inte får sina behov tillgodosedda! Hur vill partierna i Kungälv satsa på denna elevgrupp? Vilka förutsättningar får skolchefen Dennis Reinhold och stödenhetschefen Catharina Bengtsson? Hur vill Dennis och Catharina fortsätta jobba och kämpa för att elever, som har rätt till ”Särskilt stöd” (i form av extra resursperson eller särskild undervisningsgrupp), får detta?

I nuläget förstår jag inte hur de kan ta ansvar för att kommunens elevhälsoplan följs och efterlevs.

Fortsatt undrande förälder