Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill få en hållbar förklaring av Bokab

Nätverket för Eklundens bevarande är kritiska mot Bokab.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Bokab är ett kommunalt bolag i Kungälv med mycket makt, resurser och svag styrning. Uppdraget handlar om att köpa och exploatera mark, dvs att skapa tomter för industri och bebyggelse. Ägardirektivet som kommunledning kan styra bolaget med är från 2016 och utmärks inte av det akuta behovet att även prioritera klimat, miljö och människors hälsa. Kommunstyrelse och kommundirektör har organisatoriskt inga muskler att styra bolaget då Bokab är organiserat under kommunfullmäktige med en egen styrelse.

Att under lång tid kunna agera efter egna prioriteringar med liten insyn och kontroll kan leda till maktmissbruk och överkörning av både politiska beslut och invånarnas legala behov, vilket blir en urholkning av vår demokratiska ordning.

* När det gäller Eklundens närströvområde har inte intentionerna i den nyligen tagna översiktsplanen (FÖP) för Ytterby beaktats istället stödjer Bokab sig på en nästan 50 år gammal inaktuell detaljplan

* Trots att kommunen har en demokratiberedning vars uppdrag är att utveckla samråd och dialog med medborgarna valde Bokab att placera ut stora skogsmaskiner och börja avverkning av vårt närströvområde utan varken samråd eller information

* Bokab ansökte om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokaler i vårt närströvområde, det avslogs av Miljö och Byggnadsnämnden i april 2019

* Vi vill få en hållbar förklaring från Bokab på ovanstående:

Vi önskar att Kommunstyrelsen utövar sitt tillsynsansvar och stoppar avverkningen av vårt närströvområde då beslutet inte vilar på legal grund.

Vi önskar även att ägardirektiven skärps, kompletteras med krav på miljö- klimat- och folkhälsoperspektiv

Vi önskar att den beslutade koncernutredningen påskyndas och utreds med syfte att få mer aktiv styrning innefattande nödvändiga klimat, miljö -och folkhälsoperspektiv.

Nätverket för Eklundens bevarande

gm

Agneta Starfelt

Bengt Rydhed