Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi måste ställa upp på barnen!

Ingen har valt var de fötts, av vem eller när. Det är därför politiken är så viktig. Det skriver Feministiskt Initiativ.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Ett barn som inte känner att samhället ställer upp på hen kommer inte ha lust att ställa upp på samhället. Fi vill att Västra Götalandsregionen tar barnkonventionen på allvar!

Ett barn i Västra Götaland börjar sitt liv med att födas på en förlossningsklinik. Där finns det en barnmorska som hjälper sina föräldrar hela vägen tills de får träffa sitt barn på ett bra sätt för första gången.

Barnet kommer möta engagerad, spetsutbildad och välbetald vårdpersonal med goda arbetsförhållanden varje gång hen tar emot vård, hela barndomen och vidare in i vuxenlivet. Det betyder att både barn och eventuell vårdnadshavare blir behandlade med respekt och kunnighet. Detta oavsett könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder eller normbrytande funktionalitet.

Barnet kommer behöva röra sig inom regionen för att komma till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Vi i Fi vill att barnet lätt ska kunna ta sig runt med en bra anpassad kollektivtrafik. Vi tror att det behövs tillgänglighetsanpassas och även byggas ut med mer anropsstyrda turer där det idag inte finns någon kollektivtrafik att tillgå. Vi vill också att det ska vara tillgängligt ur en ekonomisk synvinkel. Utöver detta vill vi att cykeln ska bli ett självklart och säkert färdmedel och därför behöver vi satsa pengar på cykelbanor och bra ställplatser för cyklister.

Barnet kommer möta kultur på olika sätt. Kulturen ska vara för alla barn oavsett förutsättningar. Kulturen ska inte bara finnas tillgänglig för alla barn utan alla barn ska också känna att det finns kultur där deras erfarenheter finns representerade. Barn ska också vara delaktiga i att välja ut vad för kultur de ska få del utav och själva få möjlighet att uttrycka sig.

Ingen har valt var de fötts, av vem eller när. Det är därför politiken är så viktig.

Feministiskt Initiativ Västra Götaland har som mål att alla ska känna sig respekterade, sedda och förstådda.

Rösta på F! i regionvalet!

Feministiskt initiativ - med omsorg för allt liv och allt levande

LÄS OCKSÅ: Människovärdet kommer alltid vara viktigare än marknadsvärdet