Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Styrelsen för Sjukhusen i väster, som omfattar Kungälvs sjukhus, har stort förtroende för ledningen. Arkivfoto Bild: Jacob Humlén
Styrelsen för Sjukhusen i väster, som omfattar Kungälvs sjukhus, har stort förtroende för ledningen. Arkivfoto Bild: Jacob Humlén

Vi har stort förtroende för ledningens arbete

Styrelsen för Sjukhusen i väster tar åt sig av kritiken men hoppas och tror att det målmedvetna arbete som görs ska få genomslag i verksamheten och upplevas positivt.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Angående debatten om Kungälvs sjukhus:

Det har sedan en tid pågått en debatt om situationen på Kungälvs sjukhus där kritik framförts mot den nya organisationen och mot ledningen.

Sjukhusen i väster (SV), där Kungälvs sjukhus ingår, har uppdraget att skapa en gemensam förvaltning av fyra sjukhus. Syftet är att vi ska kunna nyttja de samlade resurserna på våra sjukhus och skapa en större robusthet och minskad sårbarhet.

Ett förändringsarbete är en utmaning som ställer nya krav på alla inblandade. Vi har full förståelse för att det kan finnas synpunkter på vad förändringen kommer att innebära.

Vi hann precis påbörja förändringsarbetet när pandemin slog till och vi fick fokusera på att hantera konsekvenserna av pandemin istället. Det har varit en krävande period där vår personal har gjort ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna fortsätta leverera en god vård till våra patienter.

Det är svårt att i dagsläget utvärdera effekterna av den nya organisationen eftersom den inte kunnat genomföras fullt ut på grund av pandemin. En del av kritiken handlar om att Kungälvs sjukhus inte längre är det ”lilla” sjukhuset. Eftersom både Kungälv, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen växer och behoven förändras så behöver också sjukvården förändras för att kunna möta de nya behoven. Förändringsprocessen inom SV och Kungälvs sjukhus är ett led i detta arbete.

Kritiken som framförts mot sjukhusledningen handlar om att den anses vara toppstyrd och inte tillräckligt lyhörd. Målsättningen är att besluten ska fattas så nära verksamheten som möjligt och detta jobbar sjukhusledningen målmedvetet med. Man har också både breddat och utvecklat dialogen med anställda och fackliga organisationer. Vi tar givetvis åt oss kritiken men vi hoppas och tror att det målmedvetna arbete som görs inom kort ska få genomslag i verksamheten och upplevas positivt. Vi och den övriga styrelsen har ett stort förtroende för det arbete som görs av ledningen och övriga medarbetare inom SV.

Anna-Lena Holberg (M) Ordförande styrelsen för Sjukhusen i väster

Birgit Lövkvist (V) Vice ordförande styrelsen för Sjukhusen i väster