Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkivfoto
Bild: Arkivfoto

Vi är ett tryggt hem och en attraktiv arbetsplats

När vi brister, då ska vi tåla kritiken, men vi ska också lära oss och arbeta för att saker ska bli bättre, skriver Attendos regionchef som svar på Vänsterpartiets insändare Ekonomiska vinstintressen hör inte hemma i välfärden.

Företrädare för Vänsterpartiet skriver om Attendo Stationsgatan och om den senaste tidens uppmärksamhet kring ett av våra äldreboenden i Stockholm.

De brister som har påtalats på Stationsgatan har vi tagit till oss, vidtagit åtgärder för och det är en del av vårt ständiga förbättringsarbete. Ledarskapet på Stationsgatan fungerar idag mycket bra.

Personalärendet som fått medial uppmärksamhet har hanterats dåligt av oss och vi har vidtagit en rad åtgärder med anledning av det som har hänt. Vi har bett berörd medarbetare om ursäkt, hävt erinran och vi genomför en landsomfattande utbildningssatsning för våra verksamhetschefer i meddelarskydd och uppförandekod. Detta för att säkerställa att det som har hänt inte sker igen. Samtal förs på verksamheterna om vilka skyldigheter och rättigheter man har som anställd. Att påtala brister ska vara en självklar del i vårt ständiga kvalitetsarbete.

På frågan om offentliga stöd så uppgick det till 120 miljoner kronor för den svenska verksamheten under förra året. Av dessa gick 84 miljoner kronor till sjuklönekostnader. Detta stöd får alla företag i Sverige. Resterande del består av ersättning för merkostnader till följd av covid-19 (främst skyddsutrustning).

Pandemin har haft en stor påverkan på hela Attendos verksamhet och ekonomiskt har det inneburit mer än 300 miljoner kronor i extra kostnader för den svenska verksamheten vilket är betydligt mer än det offentliga stöd vi har erhållit. Ledningen har inte fått någon ersättning relaterad till statliga stöd under 2020.

Attendo är ett stort företag, där människor jobbar med människor. Och ingen människa är felfri. Det går att hitta exempel varje dag om man gräver i en verksamhet av vår storlek. Det viktiga för mig är att vi alltid agerar professionellt och enligt de rutiner vi har satt upp. När vi brister, då ska vi tåla kritiken, men vi ska också lära oss och arbeta för att saker ska bli bättre.

Min absoluta övertygelse är att Stationsgatan är ett tryggt hem och en attraktiv arbetsplats. För att det ska förbli så behövs mer samarbete mellan det offentliga och privata, inte mindre.

Karolina Eriksson, Regionchef, Attendo