Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Frågorna från Liberalerna handlade om hot och våld, lärares arbetsmiljö och elevers trygghet och studiero, skriver insändarskribenten. Bild: Stefan Bennhage
Frågorna från Liberalerna handlade om hot och våld, lärares arbetsmiljö och elevers trygghet och studiero, skriver insändarskribenten. Bild: Stefan Bennhage

Vedin pratar bort de verkliga problemen

Under kommunfullmäktige 26/1 ställde Liberalerna frågor till utbildningsråd Anna Vedin (M).

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Frågorna handlar om hot och våld, lärares arbetsmiljö och elevers trygghet och studiero. Svaren som Anna Vedin ger är att flera åtgärder vidtagits, så som att man synliggjort kränknings och tillbudsanmälningar (därmed har dessa anmälning ökat), alla enheter har tagit fram konkreta handlingsplaner kring hot och våld samt gjort riskbedömningar, även ett närmre samarbete med socialtjänst har påbörjats.

Så till min fundering, hur har Anna V fått till sig dessa åtgärder? Vem ger henne informationen? Har Anna själv varit ute på skolorna eller kontaktat personal/skyddsombud/arbetsplatsombud på skolorna för att säkerställa? Jag skulle säga Nej! Hon har enbart tagit emot den information som lämnats från verksamhetschef och sektorschef. Problemet är att dessa åtgärder inte vidtagits på alla skolor, alla har inte gjort riskbedömningar och konkreta handlingsplaner, samarbete med socialtjänst märks heller inte av.

Att dessutom påstå att ökning av kränknings- och tillbudsanmälningar beror på synliggörande är oerhört naivt! Om Anna Vedin hade varit ute på skolor, pratat med skolpersonal och varit mer insatt i skolan så skulle hon förstå att ökningen är pga att arbetsbelastning och våld och hot har ökat enormt mycket!

Anna Vedin har dock en förmåga att prata bort det verkliga problemet genom att svara övergripande och överslätande.

Liksom Laila Persson (UP) påtalar så är det en mycket större fråga än om enbart elever med NPF-diagnoser, dvs att NPF-säkra alla skolor kommer inte att lösa problemet! Vi har ett samhälle som kantas av våld, gängkriminalitet och drogmissbruk och det börjar i skolan, redan i lågstadiet! Men ändå dras vi med nedskärningar och slimmade organisationer – är det svårt att förstå varför lärare flyr yrket eller att få människor utbildar sig?

Jag blir förbannad, ledsen och mörkrädd av att en politiker som driver skolfrågor i vår kommun har så dålig koll och pratar bort ett verkligt problem!

//Uppgiven lärare

Svar från utbildningsråd Anna Vedin (M):

Mitt svar på liberalernas interpellation var ett svar på deras frågor om hur läget egentligen är på Kungälvs skolor idag. De undrade vad som har gjorts för att eliminera hot och våld i skolorna samt vad som har gjorts för att skapa en trygg arbetsmiljö för personal och elever. Vad som har gjorts för att säkerställa att det är lugn och ro i klassrummen och hur det säkerställs så att alla elever får det stöd och de utmaningar de behöver. De undrade också vad som gjorts för att säkerställa att rektorerna kan rekrytera den bästa personalen till våra skolor.

Mitt svar var alltså inte en total beskrivning av hur kommunen arbetar för att komma tillrätta med hot och våld vid våra skolor.

Som ansvarigt kommunalråd för utbildningsfrågor kan jag försäkra om att jag har betydligt fler informationskällor än via kommunens chefsled. Jag träffar regelbundet olika typer av personal, fackliga företrädare, föräldrar och inte minst elever. Bara för att jag belyser att mer anmäls idag, betyder det inte att problemet bara blivit synliggjort. Utan att vi får en möjlighet att analysera vad det beror på och därmed få en möjlighet att göra de åtgärder som behövs. Jag delar verkligen bilden av att problemet har ökat i Kungälv liksom i övriga landet. Tro inget annat! Att komma tillrätta med problemet kräver många olika insatser som kan se olika ut beroende på hur problemet ser ut i respektive skolform och på respektive skolenhet. Skolan i Kungälv omfattar barn, ungdomar och vuxna från 6 års ålder upp till vuxen och skolformerna grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Vi har också förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det är ca 10 000 unika individer som kommunens pedagoger möter varje skoldag.

Vi har uppdragit åt våra tjänstemän en rad olika åtgärder som t ex att överföra mer sociala resurser till skolan som kommer att börja verkställas under detta år.

Vi har redan idag pågående insatser där skolor får extern hjälp med sociala resurser genom att etablera arbetssätt som tydliggör gränser och värderingar som t ex rePULSE. Vi har också uppdragit till kommundirektören att kommunen ska kunna erbjuda alla barn en organiserad fritidssysselsättning.

Anna Vedin, Utbildningsråd

LÄS OCKSÅ: Stefan bytte yrke efter 25 år

LÄS OCKSÅ: Ytterbyskolan byggs om – tidigast till hösten