Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Här är planen att den nya skolan i Kode ska ligga. Men tidplanen komma att behöva skjutas framåt, skriver Hanna Hedin planarkitekt Kungälvs kommun. Bild: Kungälvs kommun
Här är planen att den nya skolan i Kode ska ligga. Men tidplanen komma att behöva skjutas framåt, skriver Hanna Hedin planarkitekt Kungälvs kommun. Bild: Kungälvs kommun

Tidplanen kan komma att behöva skjutas framåt

Hanna Hedin, planarkitekt Kungälvs kommun, svarar en insändarskribent på vad som händer med planerna om en ny skola i Kode.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Svar till insändaren: ”Ny skola i Kode?”

I juni 2021 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en ny skola i Kode vid Kodes scoutstuga, platsen kallas för "Plats M". Arbetet med detaljplanen påbörjades i augusti 2021.

Att ta fram en ny detaljplan är en process som tar lång tid då det krävs mycket förarbete så som utredningar och avstämningar. Under planarbetet hittills har flera olika utredningar tagits fram, bland annat naturvärdesinventering, artinventeringar och geotekniska utredningar. Under hösten 2022 pågår fortsatt utredningsarbete av bland annat VA- och dagvattenfrågor.

Enligt förvaltningens preliminära tidplan beräknas detaljplanen gå ut på samråd under våren 2023. Tidplanen kan dock komma att behöva skjutas framåt då det fortfarande kan uppkomma nya frågor i planarbetet som behöver utredas vidare. När det väl är dags för detaljplanen att gå ut på samråd så kommer information att skickas ut till berörda myndigheter, kända sakägare med flera. Information om samrådet kommer även att läggas ut på kommunens hemsida och annonseras i Kungälvs-Posten. Under samrådstiden kommer detaljplaneförslaget finnas tillgängligt för allmänheten och möjlighet kommer finnas att lämna synpunkter på förslaget.

Mer information finns på kommunens hemsida www.kungalv.se/kodeskola. Där finns färdigställda utredningar och fler läggs upp kontinuerligt. Den som vill är även välkommen att kontakta kommunens kundcenter för mer information.

/Hanna Hedin planarkitekt Kungälvs kommun

LÄS OCKSÅ: Företaget satsar – bygger industri- och kontorslokaler i Kode

LÄS OCKSÅ: Sabotage mot valaffischer under hela valrörelsen