Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ska de kommunanställda tvingas bli angivare?

Tidöavtalets så kallade ”informationsplikt” skulle innebära att lärare, förskollärare, barnskötare, socialsekreterare, vårdanställda, fältassistenter, bibliotekarier och övriga kommunanställda i Kungälv skulle tvingas bli angivare. Det menar Vänsterpartiet Kungälv.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har genom ”Tidöavtalet” kommit överens om vilken politik de gemensamt står bakom.

I Tidöavtalet finns ett förslag om att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Tidöavtalets så kallade ”informationsplikt” innebär att anställda inom kommuner och regioner ska tvingas bli angivare. Här i Kungälv skulle det innebära att lärare, förskollärare, barnskötare, socialsekreterare, vårdanställda, fältassistenter, bibliotekarier och övriga kommunanställda skulle tvingas bli angivare.

Runt om i landet har förslaget väckt stor oro och skarp kritik har riktats mot förslaget, så även här i Kungälv. Flera fackförbund och yrkeskårer har på olika sätt uttryckt sin oro och sitt obehag över att tvingas spionera på människor de möter i sitt yrke och agera angivare åt polis och migrationsverk. De negativa konsekvenserna för såväl anställda som brukare, elever och patienter skulle bli stora om förslaget genomförs.

RödGrön Ledning som styr i Västra Götalandsregionen har redan nu gått ut och sagt att de inte kommer medverka till eller bidra till att ett angiverisystem liknande det som föreslås i Tidöavtalet samt att regionens verksamheter fortsatt ska bygga på de mänskliga rättigheterna och säkerställa alla likas värde. Frågan är varför inte den styrande majoriteten (S, M och Mp) i Kungälv gått ut med en liknande försäkran för att stilla de anställdas oro? På nästa möte i kommunfullmäktige ställer vi frågan till majoriteten och hoppas på ett lugnande svar för alla kommunanställda!

Vänsterpartiet Kungälv

LÄS OCKSÅ: Det behövs fler vårdplatser – och fler händer i vården!

LÄS OCKSÅ: Bygg ut bullerskyddet på bron!