Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Resonemanget har både luckor och önsketänkande

Debatten om hur man ska handskas trafiktätheten vid Kungälvsmotet fortsätter. Mats-Ola Persson replikerar på svaret från Patrik Renström (C).

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Tack för ett välformulerat svar (14/9, KP) Patrik Renström (C). Men resonemanget har både luckor och önsketänkande.

Du understryker att vägen, inte bara ska tjäna sommargäster, utan också minska belastningen på Kungälvsmotet. Lösningen skulle “lätt betjäna 20 000 invånare” i området. Det låter fantastiskt! Men tyvärr kommer inte en ny påfart lösa problemen vid rusningstrafik. Kungälvsmotet är inte flaskhalsen. Det är E6:an. Vi som bor runt Grokareby vet när det är långsamt i Kungälv. Vi ser köerna.

Från en tidigare insändare i KP (8/1 -20):

“Det kommer inte bli mindre bilar i köer, det kommer bara bli en kö till. En vid Kungälvsmotet och en vid den tänkta påfarten. Är det köer på E6:an kommer det också vara köer vid det tänkta trafikmotet.”

Glädjande är att du vill ha busshållplatser vid en tänkt påfart, samtidigt skrämmande att det inte är en förutsättning. Tidigare utredningar föreslog en hållplats som Västtrafik motsatte sig: “... då [det] inte finns tillräckligt med resandeunderlag för att motivera busshållplatser och därmed pendelparkeringar ...”* Resonerar Västtrafik annorlunda nu?

Patrik du “tror inte riktigt på att först stoppa – vi vill försöka lösa problemet”. Jag tror att man måste börja ta spjärn mot rådande kunskapsläge och vetenskap när man tar fram förslag. Och är villig att ändra förslagen när kunskapsläget ändras.

Med samstämmighet säger vetenskapen idag att vi måste tänka om. Problemen behöver lösas, men de behöver lösas på nya/annorlunda sätt. Vi måste hitta fler verktyg än nya vägar för att hantera infrastrukturproblem.

Patrik, som vice ordförande i Framtid och utvecklingsberedningen, läs IPCC:s senaste rapport. Läs debattartikeln från föregående insändare (“Framtida trafikplaner ignorerar klimatmålen”, aftonbladet.se 8/8 -21).

Min uppfattning är att du återigen duckar från både den stora klimatfrågan och kärnfrågan rörande investeringar i infrastruktur som inte är klimateffektiva.

*: Trafikverket, Samrådsredogörelse, Ekelöv-Kareby, 2019-06-05

Mats-Ola Persson