Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Här på Yttern ska den nya hallarenan i Kungälvs kommun ligga.
Här på Yttern ska den nya hallarenan i Kungälvs kommun ligga.

Nya arenan i Kungälv – ett tillfälle att visa upp framtidens miljölösningar

Gör det planerade byggprojektet av hallarenan i Ytterby till ett föredöme vad gäller klimat och resurshushållningsutmaningar. Det skriver Omställning Kungälv i ett debattinlägg.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den nya idrottsarenan i Ytterby planeras att byggas så stor att den ersätter befintliga anläggningar vid Oasen, Skarpe Nord och Idrottshallen. En välfungerande idrottsarena med utrymme för olika sportaktiviteter är viktigt för social hållbarhet och välbefinnande i kommunen.

Man varför inte låta det planerade bygg-projektet göra Kungälv till ett föredöme och inspiratör vad gäller de klimat och resurshushållningsutmaningar som vi står inför – och samtidigt bli en viktig valfråga!

Dessa två huvudfrågor – hittills obesvarade av kommunen.

1. Klimat, energi och resursaspekter

Kommunens planskiss visar sex nya byggnader inom arenaområdet. Kungälv har förpliktelser till klimathänsyn i alla sina aktiviteter. Hur sker detta i det nya projektet?

För energin - varför inte bygga anläggningen så att den är självförsörjande på el. Idag fullt möjligt att med väl tilltagna solpaneler och egen vätgasproduktion ha en anläggning frikopplad från elnätet. Verksamhetens fokus på ungdomar har en stor pedagogisk betydelse genom att visa anläggningens framtidstekniska lösningar och ge kommunen positiv uppmärksamhet.

Återvinning av värme från istillverkning, uppvärmning av lokaler och vatten är självklarheter med dagens teknik, hittills onämnda.

Ett resurscirkulärt perspektiv och minimering av vattenanvändning måste ju likaså finnas. Vattentillgången är ju redan problematisk i kommunen! Avloppsystemet kan bli ett hållbarhetsföredöme med användning av nya, existerande metoder för lokal hantering.

Byggnadsmaterial är en viktig del av klimathänsyn. Trä, både som fasadmaterial och limträbalkar för konstruktion är det mest överlägsna materialet och är dessutom en kolsänka.

2. Finansiering

Kostnaden för projektet planeras till 740 miljoner. Kommunen önskar stå som ensam finansiär vilket motsvarar ca 1/3 av kommunens totala lånemöjlighet.

Vår kommun har ett blomstrande näringsliv. Invitera näringslivet till sponsring och möjligheter till att visa på framtida lösningar! Detta skulle frigöra kommunens budget för andra viktiga investeringar inom social omsorg och klimatåtgärder.

Gunilla Almered Olsson, Staffan Larsson, Ann-Sofie Wahlqvist, Anna Eklöf

Omställning Kungälv