Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig i Kungälvs kommun, bemöter kritiken från en en insändarskribent som undrar varför inte pendelparkeringen i Ytterby är tillgänglig under helgnätter. Arkivbild Bild: Kristian Johansson
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig i Kungälvs kommun, bemöter kritiken från en en insändarskribent som undrar varför inte pendelparkeringen i Ytterby är tillgänglig under helgnätter. Arkivbild Bild: Kristian Johansson

Jimmy Sandberg: Nattparkerare ska inte ta platser från alla som vill resa hållbart

Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig i Kungälvs kommun, bemöter kritiken från en en insändarskribent som undrar varför inte pendelparkeringen i Ytterby är tillgänglig under helgnätter.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik på insändaren ”Varför får man inte använda parkeringen på helgnätter” (24/12):

Det man skriver stämmer till viss del eller inte alls!

Pendelparkeringen är till för pendlare, de som bor i området ska inte använda pendelparkeringen. Enligt plan och bygglagen ansvarar respektive fastighetsägare för sina parkeringsbehov.

Den parkeringsnorm kommunen använder för att tillse att man bygger tillräckligt med parkeringar är en miniminivå, behövs fler platser ansvarar fastighetsägaren för att dessa byggs.

Ibland görs även andra åtgärder för att minska behovet av parkeringsplatser, exempelvis Bilpool, kollektivtrafikkort för boende, samåkningssystem, cykelpool och likande. Inte sällan i kombination…

Pendelparkeringen är till för pendlare, dessa får parkera på pendelparkeringen högst 12 timmar i följd alla dagar och dygnet runt.

Dock införde kommunen ett parkeringsförbud som gäller nattetid vardagar kl. 02-04. Detta gjordes den 2019-01-28. Syftet med detta p-förbud är att de som nattparkerar inte ska ta platser från alla som vill resa hållbart och arbetspendla med kollektivtrafiken, vilket är ett politiskt önskemål i Kungälvs kommun. Därför gäller heller inte p-förbudet under helgerna.

Jag kan inte svara för enskilda fall, men skulle någon ha fått en felaktigt utfärdad parkeringsanmärkning så vill vi uppmana dom att bestrida denna till polisen.

Jimmy Sandberg

Parkeringsansvarig

Kungälvs kommun