Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkivfoto
Bild: Arkivfoto

Muf: Så kan vi få en trygg och drogfri skola

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2020 har 16 procent av utfrågade elever i årskurs nio använt droger.
Genom att kommunen samarbetar med polis och låter narkotikahundar söka igenom skolor efter narkotika kan skolan bli en drogfri miljö, skriver Muf i Ale-Kungälv.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Högstadieåren är för de allra flesta ungdomar en tid som präglas av förändring och identitetsutveckling, som påverkas mest av de sociala faktorerna runt omkring individen. Skolan är den plats där en stor del av en persons sociala liv utspelar sig, vilket gör att sociala konstellationer och miljön i skolan har en stor betydelse för vilka beslut en person kommer att fatta när denne står inför olika vägval senare i livet. Visionen för svensk skola skall vara att varje individ skall ges lika möjlighet till att kunna knyta kontakter, utveckla nya kunskaper och förberedas för vidare utbildning och yrkesliv men även möjligheten till att kunna utvecklas som människa. För att kunna möjliggöra detta krävs det att samtliga elever har tillgång till en trygg utbildningsmiljö där narkotika och kriminalitet ej förekommer.

Enligt FHM:S rapport för år 2020 gällande bruk av droger bland årskurs nio elever i Sverige, så uppger hela 16% av de tillfrågade att de någon gång brukat narkotika. Siffrorna får tala för sig själv.

Organiserad förvaring och försäljning av narkotika sker ofta i och runt skolan, vilket äventyrar den trygghet och säkerhet som vi i MUF vill att skolan skall innefatta. Vi behöver också förebygga och förhindra så att så få unga som möjligt hamnar i drogmissbruk vars följd ofta blir medicinskt och ekonomiskt allvarligt.

Vi vill därför på en kommunal nivå, göra följande:

– Tillåta skolor och polisen att använda narkotikahundar i syfte att lokalisera droger i kommunens skolor. Syftet med sökning med narkotikahund i skolmiljön är att öka upptäckt av narkotika och att elever därigenom väljer eller förmår att inte förvara narkotika i skolan. Detta i ett brottsförebyggande syfte. Så länge elever inte förvarar narkotika i skolans lokaler förblir skolan drogfri. Ovanstående möjliggörs genom regelverket i den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltnings- och polislagen.

– Ökad undervisning om droger och dess effekt på samhället och individen i kommunens skolor.

Moderata Ungdomsförbundet (Muf) Ale-Kungälv