Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den föreslagna detaljplan gällande väg 168 genom Tjuvkil lämnar många frågetecken för signaturen ”LC”. Det vore på sin plats att valda politiker sätter sig in i frågan och säkerställer att beslut fattas på korrekta faktaunderlag, anser insändarskribenten. Bild: Niklas Ohlson
Den föreslagna detaljplan gällande väg 168 genom Tjuvkil lämnar många frågetecken för signaturen ”LC”. Det vore på sin plats att valda politiker sätter sig in i frågan och säkerställer att beslut fattas på korrekta faktaunderlag, anser insändarskribenten. Bild: Niklas Ohlson

Miljö och hälsoskydd är kommunens ansvar

Den föreslagna detaljplan gällande väg 168 genom Tjuvkil lämnar många frågetecken för signaturen ”LC”. Det vore på sin plats att valda politiker sätter sig in i frågan och säkerställer att beslut fattas på korrekta faktaunderlag, anser insändarskribenten.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kungälvs kommun avsäger sig allt ansvar för konsekvenserna av föreslagen detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. I samrådsredogörelsen skriver man:

”Genom att detaljplanen endast syftar till att möjliggöra att vägplanen (vägområdets avgränsning) blir lagenlig.” ”Det syfte som detaljplanen har tydliggör att det är endast Trafikverket som ansvarar för frågor om att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet samt att begränsa störningar”.

Miljö och hälsoskydd är kommunens ansvar. Hur kan man då avsäga sig möjligheten att i planarbetet ställa krav på vägplanen som mildrar konsekvenserna för de boende utmed vägen?

Kommunen har beslutat att finansiera 2/3 av projektet, vilket innebär en kostnad för oss skattebetalare på i storleksordningen 100 Miljoner Kr. Dessa pengar är politikerna villiga att spendera utan att försäkra sig om att underliggande utredningar är korrekta. Exempelvis så har det visat sig vid ett flertal tillfällen att Trafikverkets trafikflödesprognoser är felaktiga, bullerutredning görs med felaktigt trafikflöde mm.

Projektet, ”Väg genom Tjuvkil” är startat med hänvisning till att Länsstyrelsen har beslutat att förbifart Tjuvkil strider mot 4 kap miljöbalken.

Något sådant beslut existerar inte! Tvärtom så finns det stöd för en förbifart Tjuvkil då Länsstyrelsen i sitt yttrande över kommunens översiktsplan inte haft något att erinra mot förbifart Tjuvkil.

Senast detaljplanen var uppe i kommunfullmäktige godkändes den utan att en enda fråga ställdes! Det vore på sin plats att valda politiker sätter sig in i frågan och säkerställer att beslut fattas på korrekta faktaunderlag!

LC