Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mer grönska i centrala Kungälv och inte mer buller och avgaser!

Signaturen ”Stig” tycker att den planerade placeringen av Biltema inte är önskvärd.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Katastrofalt dåligt att placera Biltema nära sjukhuset med ytterligare biltrafik med avgaser och buller.

Naturvårdsverket skriver i en rapport 2021, att trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar räknar man med att över 7 000 personer dör i förtid varje år på grund av exponering av framförallt partiklar och kvävedioxid.

Luftmätningar från biltrafiken i Kungälv har utförts 2016 och 2019. Halterna av kvävedioxid (NO2) överskred miljökvalitetsnormen redan 2016 och har ökat ytterligare 2019. Även partiklar (PM10) ligger på övre gränsen trots att det är dygnsvärden.

Kungälvs centralort har redan förlorat mycket av sina stora träd och övriga gröna områden.

Fysisk och psykisk ohälsa är ett växande problem och en stor utmaning (Boverket). Här har parker, grönområden och annan grönska stor potential att hantera denna utmaning genom att skapa hälsosamma miljöer som bidrar till att förebygga ohälsa och sjukdomar. Det är först på senare tid som forskningen tydligt kan visa på sambandet mellan tillgång till grönområden och hur människor mår. Vistelse i gröna miljöer bidrar till att:

· blodtrycket sjunker, pulsen går ned och halterna av stresshormonet kortisol i blodet minskar

· stärka korttidsminnet och motverkar demens

· stimulera till fysisk aktivitet som motverkar övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa samt vissa former av cancer

Forskningen visar även att grönska förkortar tiden för de som vårdas på sjukhusen.

Mer grönska i centrala Kungälv och inte mer buller och avgaser!

Stig

LÄS OCKSÅ: Det borde gå att föreslå en lämpligare placering för Biltema