Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mer fördelaktigt att äga än att hyra byggnader – på lång sikt

Enda anledningen till att kommunen skulle hyra av externt företag i stället för att äga, är om kommunen inte är kreditvärdig och därför får onormalt höga kreditkostnader. Detta hoppas jag dock inte gäller i Kungälvs kommun. Det skriver signaturen ”Orolig skattebetalare”.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik på insändaren ”Att hyra äldreboenden och förskolor ger lägre kostnad” (26/7):

Forskningen är överens om att på lång sikt är det mer fördelaktigt att äga än att hyra byggnader. Det är direkt oansvarigt att lämna över höga hyreskostnader till framtida generationer. Det enda tillfälle då hyra kan motiveras är under en kortare hyrestid säg upp till tio år.

Fast egendom som byggnader ska ägas av kommunen men däremot kan drift och underhåll outsourcas. Då finns det en möjlighet att byta entreprenör, om företaget inte lever upp till kommunens förväntningar. Äger däremot det utomstående företaget även fastigheten, är kommunen i klorna på företaget. Det blir mycket svårt att bryta ett sådant avtal utan stora kostnader för kommunen. Det är dock inget som hindrar att det företag som har byggnation som sin kärnverksamhet bygger för kommunens räkning.

När kommunen ger ett uppdrag åt ett byggföretag att exempelvis bygga en förskola, ska den extra personal som krävs lämpligen projektanställas för att undvika extra lönekostnader efter det att förskolan står klar.

Enda anledningen till att kommunen skulle hyra av externt företag i stället för att äga, är om kommunen inte är kreditvärdig och därför får onormalt höga kreditkostnader. Detta hoppas jag dock inte gäller i Kungälvs kommun. Jag kan också förstå att det är enklare att avropa arbeten med företag där ni redan har långa avtal för att då kringgå den offentliga upphandlingen. Bekvämligheten får dock inte medföra att nuvarande och framtida skattebetalare därigenom får högre skatt.

När det gäller att projekt blir dyrare än beräknat så är det inte konstigt. Det blir alltid prutningar på alla projekt i planeringsstadiet och de räknas i nio fall av tio för lågt bara för att få projektet godkänt.

Orolig skattebetalare

LÄS OCKSÅ: Att hyra äldreboenden och förskolor ger lägre kostnad