Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostaden är en rättighet och livet mellan husen det viktigaste att tänka på när staden utvecklas. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i ett debattinlägg om Kungälvs gröna stadsutveckling.
Bostaden är en rättighet och livet mellan husen det viktigaste att tänka på när staden utvecklas. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i ett debattinlägg om Kungälvs gröna stadsutveckling.

Livet mellan husen det viktigaste när staden utvecklas

Bostaden är en rättighet och livet mellan husen det viktigaste att tänka på när staden utvecklas. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) i ett debattinlägg om Kungälvs gröna stadsutveckling.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik på insändarna ”Hur ser planen ut för allt detta vackra” (17/5) och ”Grön stadsutveckling i Kungälv” (20/5):

Socialdemokraterna välkomnar det nya Kungälv. I vårt valprogram är bostaden en rättighet och livet mellan husen det viktigaste att tänka på när staden utvecklas.

Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Därför vill vi Socialdemokrater bevara och utveckla kommunens grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum. Det ska vara snyggt, rent och tryggt. Vi vill se fruktlundar med blommande växter, buskar och fruktträd, grönområden för lek, glädje, fika, promenad, motion och utegym - effekterna är många och positiva. Vår historia som trädgårdsstad, likväl vår gemensamma framtid, kräver genomtänkta gröna stråk och trivsamma platser att mötas.

Personligen uppskattar jag de stunder i Kungälv där jag kort lämnar alla trafikljud och går in i en park, vilar blicken i stadens natur eller älvens kant. Socialdemokraterna vill att medborgarna själva ska vara mer delaktiga i planeringen av staden, med älvpromenad, grönskande lugna platser för alla behov, nya bostäder, mötesplatser, hamnar och stadsstråk. Sådant skapar tilltro och delaktighet. Barnens plats i staden är given och central, ska och kommer alltid vara långt viktigare än bilen och/eller fastighetsägare eller affärsintressen.

Därför välkomnar vi att stadsparken ska växa i den plan för Nytorgsstaden som nu går ut på samråd. Avslutningsvis vill vi säga till Bertil Qvick från Ytterby, i utformandet av vårt valprogram är stadsnära motionsspår med bra belysning en viktig och egen valpunkt. Så heder och tack för ditt engagemang, vi sökte dig, du svarade och du ska visa oss slingan Nordtag-Tega-Sparrås.

För Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens ordförande

Miguel Odhner

LÄS OCKSÅ: Hur ser planen ut för allt detta vackra?

LÄS OCKSÅ: Grön stadsutveckling i Kungälv?