Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt ej älven förstöras av bebyggelse

Lennart Dovermar vill betona vikten om de goda förutsättningarna att skapa ett attraktivt område på nuvarande Kexentomten

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag har för några år sedan haft en insändare i KP angående Kexentomtens framtid och vill återigen betona vikten om de goda förutsättningarna att skapa ett attraktivt område på nuvarande Kexentomten. En bostadsbebyggelse på 3-4 våningars hus utmed älvbanken skulle definitivt förstöra detta område. Dessutom skulle det vara ohållbart att bygga hus här med tanke på grundförutsättningar nära älvbank och framtida nivåhöjningar av älv. Redan nu har vi haft översvämningar av älven vid ett flertal tillfällen där även Fars Hatt fått problem och har lagt ned stora kostnader för att eliminera detta bekymmer.

Så mitt förslag är att skapa ett rekreationsområde med förlängning av gångstråk, anlägga bryggor för gästhamn med små kaféer och mindre matställen utmed gångstråk samt en del mindre bryggor för övriga turister och invånare där möjligheter även skulle finnas att fiska och skapa avkoppling och rekreation. Dessutom skulle det skapa skatteintäkter till kommunen.

Vi i Kungälv behöver också mer fritidsområde att berika vårt välbefinnande i denna vackra del av Kungälv som nu täcks av småskalig bebyggelse till gagn för oss alla. Låt ej älven förstöras av be-byggelse. Kungälv växer stort av nyinflyttade och behöver mer rekreationsområde, man ser redan nu att Fontin inte räcker till att klara den hårda beläggning med parkering etc.

Jag tycker som senare politikers insändare att ta vara på dessa unika möjligheter vi nu har att göra stan ännu mer attraktiv för Kungälvsbor och besökare. Tänk för framtiden knut ihop fästningen med lagda förslag.

Beträffande parkeringshus är platsen Liljedal en ypperlig placering av detta som jag hoppas blir verklighet. Nuvarande parkering vid "Kexen" kunde vara en bra plats för turister och besökare av tänkt rekreationsområde.

Lennart Dovermar