Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kyrkans pengar ska gå till rätt saker

Samverkan med andra kyrkor och olika ideella organisationer kan också göra Kungälv till en ännu bättre stad att växa upp i. Det betonar Elisabet Hammarén, för Frimodig kyrka i Kungälv-Ytterby församling.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

På söndag är det kyrkoval och nu pågår förtidsröstningen. I Kungälv har vi ett engagerat kyrkoråd och fyra distrikt med var sitt distriktsråd som tillsammans med de anställda tar ansvar för kyrkans arbete. Vi är glada och tacksamma för alla våra anställda, men det är också mycket arbete som utförs ideellt. Församlingen skulle inte kunna bedriva allt detta arbete om det inte funnits engagerade medlemmar som ger av sin fritid. Körerna övar regelbundet, på Kontakten lagas det mat flera gånger i veckan, kyrkvärdar och andra hjälper till i våra gudstjänster, det finns våffelcafé, soppluncher, gemenskapsträffar, kyrkfika och medhjälpare på äldreboenden och i konfirmandarbetet, bara för att nämna något. I våra fyra distrikt är det säkert ett par hundra personer som ger mer eller mindre av sin tid och sina krafter till församlingen. Detta är ovärderligt. Människorna är kyrkans viktigaste resurs.

Distriktsråden träffas regelbundet och även där sker arbetet helt ideellt. Men Kyrkorådets ledamöter får fortfarande betalt för sina sammanträden.

Frimodig kyrka tycker att vi nu borde kunna ta den fulla konsekvensen av att Svenska kyrkan är ett trossamfund och inte en del av statsmakten. Slopa alla sammanträdesarvoden! Detta är helt och hållet ett lokalt beslut.

Frimodig kyrka önskar också att det avsätts medel i budgeten för att stötta nya kreativa sätt att nå ut i samhället. Dessa medel ska vara möjliga att söka av distriktsråden när anställda och ideella medarbetare presenterar genomarbetade förslag.

Samverkan med de andra kyrkorna och olika ideella organisationer kan också utvecklas med syftet att göra Kungälv till en ännu bättre stad att växa upp i.

Vi anser också att det är rimligt att val i fortsättningen bara sker på lokal nivå och att kyrkan gör som alla andra ideella organisationer och alltså utser ombud till regional nivå (stiftet) och till nationell nivå (kyrkomötet). Det kyrkoval som nu håller på att genomföras kostar mer än 150 miljoner. Det är en fullständigt orimlig kostnad.

Elisabet Hammarén, för Frimodig kyrka i Kungälv-Ytterby församling