Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


I en hållbar framtid är maten närproducerad. Bild: Jari Välitalo, Jari VŠlitalo
I en hållbar framtid är maten närproducerad. Bild: Jari Välitalo, Jari VŠlitalo

Kungälv kan bli ledande på lokalproducerad mat och blomstrande stadsnära landsbygd

Klimatåtgärderna i Kungälv är inte tillräckligt offensiva, menar insändarskribenterna i föreningen Omställning Kungälv.

Bäste Miguel Odhner,

Vi delar uppfattningen att Kungälvs kommun är en plats för framtidstro med goda förutsättningar för ett gott liv. Vi önskar detta också för barn och barnbarns framtid.

Våra uppfattningar går dock isär när det gäller nödvändiga insatser för en hållbar framtid. Kungälv har äntligen beslutat att ’gå med i FN Agenda 2030-arbetet’, skriver du i KP 26 maj. De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 är ett internationellt, nationellt åtagande om hållbarhet som skall nås till 2030. Det är inte möjligt att välja för eller emot detta arbete för en enskild kommun. Tvärtom är det en förpliktelse som skall genomsyra alla aktiviteter – också på den kommunala nivån. Kommunerna är mycket viktiga för genomförandet av agendan!

Vi efterlyser offensiva klimatåtgärder i Kungälv från politiker, hållbarhetsansvaret är naturligtvis inte endast en förpliktelse för enskilda medborgare. Du skriver i KPs Hållbarhetsbilaga 25 maj att Kungälv är bäst i regionen på bygglov på landet och du uttalar dig om lokal ekologisk mat som dyrare och - underförstått - därför kan väljas bort. Ur hållbarhetssynpunkt och med klimathänsyn är det nödvändigt med en tydlig strategi för matsystemen och en restriktiv bygglovspolitik för att bevara jordbruksmarken för framtidens matproduktion. Kungälv skulle kunna bli ledande på lokalproducerad mat. Vi har fantastiska naturförutsättningar med åker, betesmark och hav. Vad gör kommunen för att stödja en sådan utveckling? Finns det ens en strategi eller planering för detta?

Vi är glada över din uppskattning av vårt initiativ och arbete med restaureringen av Sjöhåla betesmark. Vi uppskattar samarbetet med kommunen för ansökan om LONA stöd till materialutgifter. Detta är bara början på aktiviteter inom Agenda 2030 som Omställning Kungälv initierar. Ett Hållbarhetsråd skulle kunna vara en arena för gemensamt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 i Kungälv. Vi är helt partipolitiskt obundna och arbetar i Kungälv för det globala ekosystemet. Det vinner alla på, både i och utanför Kungälv.

Gunilla Almered Olsson, Ann-Sofie Wahlqvist, Anna Eklöf-Valdes

Omställning Kungälv