Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vad beror det på, att när man läser policys och riktlinjer inom funktionshinderomsorgen i Kungälv, så känner man sig alltid både orolig och förvirrad? Det skriver Ewa Ottosson, ordförande FUB Kungälv, i ett debattinlägg. Bild: Redaktionen
Vad beror det på, att när man läser policys och riktlinjer inom funktionshinderomsorgen i Kungälv, så känner man sig alltid både orolig och förvirrad? Det skriver Ewa Ottosson, ordförande FUB Kungälv, i ett debattinlägg. Bild: Redaktionen

Kommunen kringgår LSS-lagen – lastar över ansvar på anhöriga

Vad beror det på, att när man läser policys och riktlinjer inom funktionshinderomsorgen i Kungälv, så känner man sig alltid både orolig och förvirrad? Det skriver Ewa Ottosson, ordförande FUB Kungälv, i ett debattinlägg.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kungälvs kommunfullmäktige ska fatta beslut om Framtidens LSS-bostäder, i en policy där det står många märkliga och till och med felaktiga saker. Bland annat står att läsa under Vision, mål och viljeinriktning:”

”Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på eget initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör planering för eget boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan med den enskilde och / eller deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte själva klarar att hitta eget boende, inom rimlig tid på individuell grund erbjuda passande boende för den enskilde.”

Policyn gäller för LSS-bostäder! Alltså bostäder för personer som kommunen själva efter omfattande utredningar har beslutat ska ha rätt till insatsen bostad med särskild service (LSS-bostad). Det handlar om våra barn som har så stora omvårdnads- och tillsynsbehov att de inte kan bo själva i en lägenhet. Om någon är i behov av en LSS-bostad på grund av omvårdnad och tillsyn ska kommunen se till att det finns lediga lägenheter i LSS-bostäder. (LSS=lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

FUB Kungälv har varit med och tagit fram yttrandet som lämnats in från Rådet för funktionshinderfrågor. Några synpunkterna har kommit med. Det finns fortfarande kvar allvarliga brister, t ex meningen ”samutnyttjande ihop med andra verksamheter” som klart strider mot intentionerna i LSS.

Till slut en betraktelse från en medlem: Vad beror det på, att när man läser policys och riktlinjer inom funktionshinderomsorgen i Kungälv, så känner man sig alltid både orolig och förvirrad? Orolig för vad det verkar stå, förvirrad för att innebörden inte går att utläsa ordentligt. Borde man inte kunna förvänta sig att få tydlig och begriplig information om hur kommunen avser att ta hand om sina svagaste medborgare? Borde man inte kunna förvänta sig en känsla av trygghet.

FUB Kungälv

Ewa Ottosson, ordförande