Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 I Ytterby ökar invånarantalet och är det då, sett ur ett medborgarperspektiv, lämpligt att lägga ner Ytterby återvinningscentral? Det frågar sig insändarskribenten.  Bild: Frida Ekborg
I Ytterby ökar invånarantalet och är det då, sett ur ett medborgarperspektiv, lämpligt att lägga ner Ytterby återvinningscentral? Det frågar sig insändarskribenten. Bild: Frida Ekborg

Kommer de samlade utsläppen från Ytterbybornas resor bli mindre?

I Ytterby ökar invånarantalet och är det då, sett ur ett medborgarperspektiv, lämpligt att lägga ner Ytterby återvinningscentral? Det frågar sig insändarskribenten.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik på insändaren: ”Avveckling av Ytterby ÅVC bättre för miljön än att ha den kvar” (1/11):

Kommunstyrelsen beslutade (19/10) att det är bättre för miljön att avveckla Ytterby återvinningscentral (ÅVC) än att ha den kvar. Beslutsunderlaget bestod av en tjänsteskrivelse från Renhållningsenheten.

I tjänsteskrivelsen anges att Ytterby återvinningscentral har låg andel avfall som går till materialåtervinning, men även att kommunens fyra återvinningsanläggningar inte uppvisar nämnvärda skillnader i sorteringsgrad? Kommer materialåtervinningen att öka om den fasta återvinningscentralen ersätts av en mobil central?

I tjänsteskrivelsen anges att ”för de boende i Ytterby innebär nedläggningen av återvinningscentralen i Ytterby en extra restid på ca åtta min till Munkegärde ÅVC”. Sannolikt åker de boende hem igen, dvs det handlar om 16 min och en mil. Enligt SCB var genomsnittligt koldioxidutsläpp från personbilar i Sverige år 2021 140 g koldioxid/km (elbilar satta till noll). Det betyder att en resa till Munkegärde ÅVC genererar 1,4 kg koldioxid. Under 2021 gjordes ca 12 000 besök på Ytterby ÅVC. Om dessa besökare i stället skulle besökt Munkegärde ÅVC hade utsläppen ökat med 16,8 ton koldioxid till atmosfären (vår tids ödesfråga). Renhållningsenheten skriver att ökad materialåtervinning miljömässigt mer än väl kompenserar för de ökade transporterna. Hur har detta beräknats?

Renhållningsenheten menar att de tunga transporterna till och från Ytterby ÅVC kommer att minska kraftigt och därmed deras miljöpåverkan. Kommer de samlade utsläppen från Ytterbybornas framtida resor till Munkegärde och utsläppen från den planerade mobila återvinningscentralen att bli mindre än dagens transporter?

I tjänsteskrivelsen anges att besökare till de fasta återvinningscentralerna är mycket nöjda med närheten till en återvinningscentral. Vidare anges att boende i Diseröd fortfarande uttrycker missnöje över att de fått en mobil återvinningscentral. I Ytterby ökar invånarantalet och är det då, sett ur ett medborgarperspektiv, lämpligt att lägga ner Ytterby återvinningscentral?

Eva West

LÄS OCKSÅ: Avveckling av Ytterby ÅVC bättre för miljön än att ha den kvar