Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marstransvägen över Instöbron. 
 Bild: Henric Karlsson
Marstransvägen över Instöbron. Bild: Henric Karlsson

Klimatrapportens budskap är tydligt: vi måste tänka om nu

Om kommunen prioriterar kollektiva alternativ framför privatbilism, behövs inte en ny väg mellan Ekelöv-Kareby, skriver Mats-Ola Persson.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I Kungälvs Posten (6/8) ställer sig Ove Wiktorsson (C), ordförande i utskottet för samhälle och utveckling i Kungälvs kommun, tveksam till omställning till eldrift av Marstrandsfärjan: ”Om man ser hur många som tar bilen istället för bussen ut till färjan släpper de nog ut mer än vad själva färjan gör”.

Jag tolkar det som att Wiktorsson menar att man istället för att gå över till eldrift bör satsa på kollektiva lösningar.

Kungälvs kommun och samme Wiktorsson tillsammans med VG-regionen och Trafikverket utreder samtidigt en ny väg mellan Ekelöv-Kareby. Vägen ska koppla ihop E6:an med Marstrandsvägen för att bland annat underlätta för sommargäster att ta sig ut till Marstrand.

Fenomenet “inducerad trafik” är väldokumenterat i vägbyggarbranschen och innebär, lite förenklat, att om man bygger en ny väg kommer det i sig leda till mer trafik (och mer utsläpp).

Med vägen offrar vi värdefull jordbruksmark, skapar ärr i områden med höga miljö- och kulturhistoriska värden. Resultatet är att fler kommer ta bilen till Marstrand, i motsats till Ove Wiktorssons önskan om att fler ska välja bussen för att minska våra utsläpp.

Wiktorsson sitter lyckligtvis i en position där han kan jobba för att uppfylla sin egen önskan. Om kommunen - ledd av Wiktorsson - prioriterar kollektiva alternativ framför privatbilism, behövs inte vägen. Pengarna för vägen bör istället investeras i effektiva lokala klimatåtgärder.

I IPCCs senaste klimatrapport är budskapet tydligt: vi måste tänka om nu.

Mats-Ola Persson