Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bokabs vd Lars Pettersson. Arkivfoto Bild: Kristian Johansson
Bokabs vd Lars Pettersson. Arkivfoto Bild: Kristian Johansson

Kan garantera att vi är väldigt transparenta i Bokab

Det har stormat runt Bokab i samband med avverkningen av skogen i Ekelundens närströvområde. Nu bemöter Lars Pettersson, vd för Bokab, kritiken:

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Lars Pettersson, vd för bokab, replikerar på Svar till Agneta Starfelt och Bengt Rydhed, Nätverket för Eklundens bevarande på insändaren med rubtiken ”Vi vill ha en hållbar förklaring av Bokab” (24/9).

Vi tycker det är jättetråkigt att man försöker påskina att Bokab har makt och att Kungälvs Kommun har svag styrning över Kommunens bolag. Vi har ingen mer makt än vilket annat bolag som helst. Vi har bra resurser, vilket är glädjande, och kunskap inom området då vi tagit fram mark för företag, bostäder och villatomter sedan 1959.

LÄS MER: Vi vill få en hållbar förklaring av Bokab

Vi är strikt styrda av våra ägare som består av Kommunfullmäktige. Våra ägare är faktiskt Kungälvs befolkning vilka har röstat fram den 59 personer stora Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer sedan Kommunstyrelse och ägar-representanter som har återkommande möten flera gånger per år med bolagen. Bokab har också möten med både kommundirektör, tjänstemän och olika representanter från både politik samt olika nämnder och utskott för att ge och inhämta information om vad man gör.

LÄS MER: Barn i Ytterby:”Tänk på klimatet- rör inte vår skog”

Bokab har även informerat på kommunstyrelsens möte samt på möte med kommunfullmäktige. Mötet med kommunfullmäktige är även direktsänt via web-sändningar så att alla kommuninvånare kan se och höra vad Bokab gjort och har för planer att göra under året.

LÄS MER: En strid som inte skulle behövas

Alla aktiebolag måste ha en styrelse. I Bokab är hela styrelsen politiskt tillsatt av alla de 59 ledamöterna i kommunfullmäktige. Kan det bli mer demokratisk ordning än så?

Våra ägardirektiv (där man beskriver vad bolaget skall ägna sig åt) är från 2020 och beskriver väldigt väl vad Bokab skall göra för Kungälvs kommun. Vår Affärsplan beskriver också tydligt vad vi skall göra och hur vi gör det. Den finns att läsa på vår hemsida. (www.bokab.nu)

Vad gör Bokab och vad har man gjort tidigare?

Bland annat har Bokab, sedan Rollsbo öppnade 1969, tagit fram ca 1 800 000 kvm industrimark i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp där det idag arbetar över 4000 personer. Det är Sveriges tredje eller kanske fjärde största centrumnära arbetsplats och det är fantastiskt att vi har så många arbetsplatser så nära våra bostäder. Bokab gjort detta utan att belasta Kungälvs Kommun och dess befolkning med en enda krona. Allt vi gjort och gör skall vi själva finansiera. Bokab har inget eget vinstintresse – allt vi tjänar på våra olika projekt sätter vi av till nya projekt för Kungälv. Bokab har genom åren även utdelat pengar till kommunen för att hjälpa till med ekonomin i Kungälv.

LÄS MER: En strid som inte skulle behövas

Vi har tidigare varit med och byggt bron över E6 till Rollsbo norra infart och alla gator och cykelbanor i alla industriområdena. Vi har nu ihop med Ytterbygg AB helt finansierat den nya rondellen vid ”snusfabriken” som gör livet enklare för alla pendlare. Bokab håller just nu på med några projekt för mer verksamhetsmark och företagare som kan etablera men det räcker tyvärr inte till. Det är många arbetslösa i Kungälv som vill ha ett arbete. Som tur är så står mer än 100 företagare i kö som kan tänka sig att bygga nya verksamheter och anställa folk. Vi försöker allt vad vi kan för att hjälpa till att förverkliga kommunens mål om att skapa fler arbetstillfällen även för de som står längst från arbetsmarknaden idag. Bokab har alltså ett stort tryck på sig att ta fram mark för dessa ändamål.

Vi har också som uppdrag att skapa mer mark för bostäder och villatomter till alla de personer som står i kommunens villatomtkö. Det är många som skulle vilja bygga sina egna hus i Kungälv. Vi har just nu 1156 anmälda familjer (över 2000 personer) till tomtkön vilket hela tiden ökar.

Ekelunden:

Bokab har redogjort i olika möten sedan 2019 för våra projekt och så även detta projekt som har benämnts ”Vägreservatet” och på senare tid ”Rollsbo Södra” där vi har som önskemål att göra några fler verksamhetslokaler i stället för den vägmark som man beskrivit i detaljplanen. Vi menade att om man en gång avsatt marken för en hårt trafikerad landsväg måste ju mindre verksamhetslokaler vara avsevärt bättre än en bullrig och störande väg. Vi har, som tidigare sagts, ett stort tryck på oss från både politik och företagare att ta fram mer mark för arbetsplatser. Vi har tyvärr underskattat de närboendes intresse av den ca 60 meter breda skogremsa som sedan gammalt ligger inom detaljplan för industri där det var tänkt att Marstrandsvägen skulle gå fram. När vi blev varse att man i området var orolig för vad man skulle göra stoppade vi självklart den röjning av sly som två personer utförde med röjsåg samt den avlämningsplats som vi skulle göra för att få ut timret från skogen. Några skogsmaskiner hade vi inte tagit ut till platsen.

Vi har tidigare meddelat Fritidsförvaltningen vilka planer vi hade. Mest för att säkerställa att de motionsslingor som är på marken skulle kunna vara kvar om än i en liten annan dragning. Vi kontaktade också Ytterby IS och orienteringsklubben och frågade om deras intresse för dessa motionsslingor. Vi fick aldrig uppfattningen att just denna lilla del av skogen var så värdefull som man nu säger.

Vi har också läst i FÖP Ytterby vad man skriver om platsen och där är enbart motionsslingorna som man utfört på Bokabs mark nämnda. Vi har hela tiden tänkt behålla dessa och vill gärna sponsra lite till för att göra dessa motionsstråk ännu bättre samt även se om det är möjligt att få till en mindre del som elljusbelyst slinga för motionärer och Idrottare som springer och går på mörka kvällar på vintern. Då FÖP Ytterby även beskriver att man önskar en bro över järnvägen för att kunna nå det norra området väster om järnvägen så har vi även med det i våra tankar. På det sättet skulle man enklare kunna nå resten av det över 89 hektar stora närströvområdet. Här vill vi gärna göra detta ihop med kommunen som driver det stora Arenaprojektet. Diskussioner med kommunen har förts både tidigare men även nu kring deras eventuella önskemål om marken för Arenaprojektets del för ett helt eller delvis övertag av marken. Vad som sker i detta område får framtiden utvisa.

Vi kommer i god tid innan vi gör några ytterligare arbeten att kalla till ett möte där vi meddelar i detalj vad det är vi tänker oss i området samt inhämtar synpunkter från medborgarna. Vi försöker alltid att informera vad det är vi skall göra men i detta fall blev det fel och det beklagar vi.

Slutligen:

Jag kan garantera att vi är väldigt transparenta i Bokab. Vi meddelar gärna alla som vill lyssna på vad vi kan och vill göra för Kungälv. Allt Bokab gör, gör vi för Kungälvs bästa. Det kan ibland bli svåra avvägningar vad som är Kungälvs bästa beroende på vem man frågar och vad man väger in. Det kan vara nya bostäder eller nya arbetsplatser som står mot att man inte vill att det skall byggas nära sig själv eller att man har vant sig vid att det varit på ett visst sätt. Det kan vara träd som fälls mot att man kör långa vägar till sin arbetsplats. Jordbruksmark eller skogsmark som skall tas i anspråk? Svåra avvägningar som man måste väga för och emot. Det görs alltid i den demokratiska process som vi har i Sverige. Gäller det bygglov eller en detaljplan så är det länsstyrelsen eller ännu högra instanser som beslutar hur man skall få göra.

Miljöarbete:

Avseende miljötänk i bolaget så arbetar Bokab med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 21/2030. Vi försöker också minimera fossilanvändandet i våra nya projekt samt att verka för miljökompenserande åtgärder om vi måste ta vissa markbitar där det är skog eller jordbruksmark.

Med vänlig hälsning

Lasse Pettersson, Verkställande Direktör, Bokab