Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Inhyrd personal är ingen belastning

Socialdemokraterna refererar till inhyrd personal i vården som en belastning. Det vittnar om en egendomlig människosyn menar insändarskribenten som är regionfullmäktigeledamot för Kristdemokraterna.

Den 8 juni beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att bifalla GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2022. Voteringen på kvällen hade föregåtts av två dagars debatt. Skiljelinjerna var de vanliga. Mot en ansvarsfull GrönBlå budget ställdes ett socialdemokratiskt förslag som basunerade ut större ekonomiska satsningar som, om de verkställts, i praktiken raderat ut alla buffertar under åren 2022-2024. Nu vann deras förslag inte fullmäktiges gillande.

En annan grundbult i den socialdemokratiska retoriken var aversionen mot privata vårdgivare. Den gick som en röd tråd i debatten och är i linje med den ton som sätts i deras budgetdokument. Redan i det socialdemokratiska förordet, underskrivet av Helén Eliasson – regionråd i opposition, kan man läsa följande:

”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal.”

Smaka på den meningen. Vad Eliasson säger är att patienter inte ska belastas med inhyrd personal … Den meningen ensam skulle kunna bli temat för ett seminarium där den socialdemokratiska människosynen sätts under lupp. Ska personal värderas utifrån vilka arbetsgivare de har? Jag ställde således följande frågor under debatten: ”Finns det fler privat anställda som ni anser ”belastar våra patienter” och var finns då dessa? Inom de privat drivna vårdcentralerna? Inom upphandlad vård? Eller någon annanstans?”

Socialdemokraterna förbigick mina frågor med tystnad, i sig anmärkningsvärt. Men mina frågor kvarstår. Därför upprepar jag dem igen. Vilka är dessa privat anställda som belastar våra patienter och inom vilka verksamheter finns de? Är det de privata vårdcentralerna som ytterst är målet för den socialdemokratiska svartmålningen?

Stefan Svensson (Kd) Ledamot i Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen