Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Allt fler äldre motionerar regelbundet. Idrottsrådet i Kungälv har som mål att uppnå ett livslångt idrottande. Arkivbild. Bild: nyvalll
Allt fler äldre motionerar regelbundet. Idrottsrådet i Kungälv har som mål att uppnå ett livslångt idrottande. Arkivbild. Bild: nyvalll

Idrottsrådet vill uppnå ökad folkhälsa och livslångt idrottande

Idrottsrådet i Kungälv har nycklarna för att folk ska ha ett hälsosamt idrottande högt upp i åldrarna.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

På lördag äger årets Idrottskonferens rum på Mimers Teater. Idrottskonferensen är kungälvsidrottens årliga samling för idrottsföreningar, politiker, förvaltningen, med flera. där vi informerar och diskuterar aktuella idrottsfrågor. Idrottsrådet har i år lyckats engagera Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson, som gästtalare. Björns tal har titeln ”Idrott hela livet” och det har också blivit konferensens tema.

Varför är idrotten viktig? Jo, därför att den ger tillbaka så mycket till samhället. I Kungälv tar idrottsföreningarna hand om 1200 ungdomar per dag, 45 veckor per år, sex dagar i veckan (källa RF:s LOK-stöd 2019).

Vi hör ofta argumentet att kommunens lagstadgade uppdrag finns inom områdena vård, skola, omsorg. Vad man missar är att idrotten i högsta grad påverkar hur det ser ut inom dessa områden. I RF:s forskningsrapport 2017:1 informeras om att idrott, motion och fysisk aktivitet ger stora hälsoekonomiska vinster, men dessa skulle kunna vara ännu mycket större, i synnerhet för äldre. I rapporten kan man också läsa att ”det finns ett klart samband mellan utbud av idrottsanläggningar och andra fysiska aktivitetsmiljöer och ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos befolkningen.”

Kungälv är en idrottsintensiv kommun, ligger högt i denna ranking bland kommunerna i Sverige. I den effektanalys som genomfördes i projekt Hallarena satte föreningarna upp tre effekter man ville få ut av de nya anläggningarna: Ökad folkhälsa för både unga och gamla, ökat innanförskap och livslångt idrottande. Idrottsrådet vill använda dessa ledord för allt idrottsliv i Kungälv och som uppnås genom att vi:

1. Investerar i idrottsanläggningar för att täcka de behov som finns

2. Skapar samma förutsättningar för alla föreningar oavsett om de använder kommunala eller egna anläggningar

3. Ökar antalet idrottande med hjälp av den överenskomna värdegrunden: Glädje, Gemenskap, Långsiktighet, Utveckling och Samarbete.

4. Hjälper föreningarna att nå samma nivå som man hade före pandemin.

Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Ken Gunnesson, Göran Svensson, Hans Sjöström, Seppo Vaihela, Torbjörn Falk, Svenåke Berglie