Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkivfoto
Bild: Arkivfoto

Hur kan byggande av bostäder i Kode vara spekulativt?

Skribenten undrar varför det skulle vara så spekulativt att bygga fler bostäder i Kode. ”Vad är fel med att en bostadsbyggare bygger just bostäder och dessutom skapar arbetstillfällen?”

Skolplaceringen i Kode verkar vara avgjord. Nästa steg i diskussionen om Kodes utveckling verkar vara på gång – en trädgårdsby på plats C.

Jag förstår att man vill bevara Solbergaslätten och vyn över den. Marken i fråga, som för övrigt såldes till kommunen för många decennier sedan, utgör ca 1 % av slätten. Påverkas Solbergaslätten eller vyn över densamma nämnvärt av trädgårdsbyn?

LÄS MER: Skicka trädgårdsby-planerna direkt i papperskorgen

Det ska byggas en ny del av Kode med någon form av handel, service och en ny skola (som nog kommer att byggas på plats M, det vill säga nära det nya bostadsområdet). Men varför betecknas byggnation av nya bostäder som ”spekulativt”? Vad är fel med att en bostadsbyggare bygger just bostäder och dessutom skapar arbetstillfällen? Det finns ett stort behov av bostäder i Kode. Och speciellt lägenheter är ytterst sällan förekommande i Kode och behövs verkligen.

I debatten förekommer ofta ”den närodlade matproduktionen”. Och ja, det är en intressant punkt. Men om just en kranskommun är rätt plats för att producera mat kan man fundera på. Det kanske finns annat i områden som dessa som ger mer nytta för samhället totalt sett. Och vad sägs om grönsaksodling i nya trädgårdar i trädgårdsbyn, i växthus på innergårdar och på taken? Just denna lokala matproduktion är ju en del av konceptet ”trädgårdsby”. Då kan man producera många grönsaker från sen vår till sen höst. Dessa grönsaker är obesprutade och härodlade!

En trädgårdsby kan även hantera klimatförändringar på ett bra sätt. Dagvatten efter skyfall kan uppmagasineras i dagvattendammar och sedan användas till bevattning, istället för att bara rinna av i närmaste bäck. Människor kan få svalkande skugga under träd på många offentliga grönytor där man träffar grannar. Biologisk mångfald kan främjas. Och solceller producerar el.

Och trafiken i Kode som har diskuterats så mycket den senaste tiden? Tågstation, skola och handel är nära. Så en hel del nya Kodebor kommer nog att ställa bilen delvis eller för gott. Också det en viktig punkt för framtiden.

Vad är det för fel med en grön utveckling av Kode?