Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Järnvägsövergången i Kode är en av diskussionsföremålen i kommunens vision om hur området ska se ut 2050. Bild: Catrin Hansson
Järnvägsövergången i Kode är en av diskussionsföremålen i kommunens vision om hur området ska se ut 2050. Bild: Catrin Hansson

Hoppas att tjänstemännen inte kör sitt eget race

Kommunens vision om hur Kode ska se ut 2050 engagerar många av invånarna i området.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

För Kodes utveckling har kommunens planavdelning börjat arbeta med en fördjupad översiktsplan. Före sommaren kunde man på nätet yttra sig i frågan hur man kan tänker sig att Kode ska se ut 2050. Mycket bra att det gjordes! Dock har vi i Kode vissa erfarenheter av dålig transparens i planeringsprocessen kring skolan. Stadsarkitektens inställning till arkitektur och kommunikation har belysts i flera insändare den senaste tiden. Så det är tveksamt om tjänstemännen kommer att offentliggöra alla kommentarer och vågar att möta Kodeborna så att det blir debatt. Därför tittade jag, den sista dagen där resultatet kunde ses på nätet, på alla drygt 190 idéer som Kodeborna har lämnat. Kodebornas önskemål och vision kan sammanfattas så här:

Plats C (gärdet): riktigt många kommentarer önskar sig bostäder och handel på den platsen. Även skolan nämndes ofta. En kommentar önskar jordbruk.

Plats L (skogen mitt i Kode): riktigt många angav att bevara skogen och satsa på att utveckla närströvområdet och naturen. En kommentar önskar en skola.

Plats M (vid scoutstugan): många skrev skola, men enstaka angav bostäder, handel och scoutstugan.

Järnvägskorsningen: riktigt många skrev angående dagens situation ”katastrof/farligt”. Några idéer om utveckling av området fanns i kommentarerna.

Plats B (befintlig Kode skola): en del angav för mycket trafik redan idag.

Långeland skog: en del skrev att skogen ska bevaras.

Tillfart till E6:an: en del angav ”farligt” för gående och cyklande till Lunnevi fotbollsplan och express-bussen.

Det fanns flera ”strö-kommentarer” lite varstans i kartan såsom jordbruk på slätten, cykelväg till Aröd över ängen längs med den nya VA ledningen, kursgård/vandrarhem vid Tunge skola, utveckling med bostäder och industri söderut, flytt av industriområde och sedan utveckling av detta område mm. Många bra idéer!

Jag hoppas att Kodebornas intressanta idéer tas till vara denna gång och att tjänstemännen inte ännu en gång bara kör sitt eget race!

Vill gärna bidra till Kodes utveckling