Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Gröna lungor” kräver planering

När Biltema ska komma till Kungälv faller valet på ett annat orört område, Karlsro, strax väster om sjukhuset. Är detta område, denna ”gröna lunga” nära en boendemiljö en lämplig plats för en tkrävande handelsverksamhet? Det skriver Olof Stenlund.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den 27 maj kunde vi läsa om vikten av ”gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation.” I inlägget av Miguel Odhner lyfts betydelsen av att ”bevara och utveckla kommunens grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum.”

Det är bra resonerat och väl formulerat. Miljöer för rekreation nära hemmet, skolan eller arbetsplatsen har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Det jag skulle vilja lägga till är dessa miljöers betydelse för den biologiska mångfalden. Ekologiska hänsyn och åtgärder behövs i all planering, inte minst i stadsmiljöer. Den allt raskare takten av artförlust visar tyvärr detta tydligt. Men det tror jag nog att Miguel inkluderat i sina tankar.

Nu har två exempel dykt upp på hur denna goda vision inte alls tycks kopplas till pågående planering. Det första gäller detaljplanen för Nytorgsstaden. I östra delen finns en bäck som rinner från Svarte mosse. Kring bäcken finns ett litet men närmast orört naturområde med lövträd i olika åldrar, gamla döda trädstammar, en stenmur och rester av en damm. På våren är det en fröjd att se alla vitsippor kring bäcken. Här har boende och den närbelägna förskolan tillgång till just en sådan miljö som Miguel beskriver. Och mängder av växter, insekter och annat levande har här sina hem. Varför då bebygga området?

När Biltema ska komma till Kungälv faller valet på ett annat orört område, Karlsro, strax väster om sjukhuset. Trots närhet till E6 finns här resterna av det tidigare odlingslandskapet med fortfarande öppna marker, bergknallar, träddungar och lite skogsmark. En uppskattad gångväg till Munkegärde passerar genom området. Med aktiv skötsel skulle en oas för blommor och insekter kunna utvecklas. Är detta område, denna ”gröna lunga” nära en boendemiljö en lämplig plats för en ytkrävande handelsverksamhet? Vi har ju Rollsbo.

Miguel, hur tänker du kring dessa exempel? Visionen är utmärkt men meningslös om den inte ens resulterar i att existerande miljöer kan behållas.

Olof Stenlund

LÄS OCKSÅ: Vart tog den ”gröna lungan” vägen?