Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivfoto. Att bygga hus på jordbruksmark är kortsynt, menar insändarskribenten. Bild: lindk
Arkivfoto. Att bygga hus på jordbruksmark är kortsynt, menar insändarskribenten. Bild: lindk

Förtäta Kode samhälle – det enda hållbara alternativet

Att vi byggde hus på jordbruksmark på 70-talet är ingen ursäkt för att vi ska göra det idag. Det menar signaturen KMK i sitt svar på insändaren: I princip hela Kode är byggt på jordbruksmark.

Mats Björck på Bonava skriver den 9 juni i KP att "i princip hela Kode är byggd på tidigare jordbruksmark." Det Mats B inte tar upp i sin insändare är att detta skedde i en helt annan tid, på 60- och 70-talet, då synen på jordbruksmark och bostadsbyggande var en helt annan. Den verklighet vi har idag och de framtida klimatutmaningar vi står inför, med därtill hörande behov av ökad självförsörjningsgrad verkar inte bekymra Mats B nämnvärt.

Jag vill då upplysa Mats B om att Sverige ligger bottennoterat i Europa som det land som är sämst på att värna sin jordbruksmark. Vi har aningslöst fortsatt att breda ut våra växande städer och då exploaterat enorma arealer av värdefull jordbruksmark.

Det får vara stopp på det nu. Kvoten i Kode är definitivt förbrukad. Historiskt har våra boplatser av förklarliga skäl hamnat där det funnits goda förutsättningar för odling så oftast är den bästa jordbruksmarken i nära anslutning till bebyggelse. Så om Kode ska växa - kom med ett modernt framtidsinriktat förslag där man förtätar Kode på icke brukningsvärd jordbruksmark. Då kan vi ta Bonavas förslag på allvar.

KMK