Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En sådan väg påverkar klimatet negativt

Investeringar i infrastruktur behövs, men bör användas för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel. Det anser Mats-Ola Persson i en replik.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I Kungälvs-Posten 24/8-21 svarar Ove Wiktorsson (C) och Patrik Renström (C) på min insändare i Kungälvs-Posten 17/8 -21.

Wiktorsson och Renström pratar om investeringar, klimateffektivitet och så vidare. Jättebra! Tyvärr kommer dom aldrig till min egentliga kärnfråga: Kan kommunen investera i infrastruktur som INTE är klimateffektiv?

Ett av målen med vägdragningen Ekelöv-Kareby är att underlätta för sommargäster att besöka Marstrand. En sådan väg skulle skapa utrymme för mer trafik som leder till ytterligare negativ klimatpåverkan. Detta trots att Wiktorsson och Renström själva slår fast att “personbilar och skåpbilar står för störst utsläpp...”

I debattartikeln “Framtida trafikplaner ignorerar klimatmålen” (aftonbladet.se 8/8 -21) slår en panel av trafikforskare fast att:

“Det räcker inte med elektrifiering och biodrivmedel för att nå klimatmålen, utan vi behöver också planera för ett mer transporteffektivt samhälle där vi reser mindre med privatbil och mer med gång, cykel och kollektivtrafik. Även godstransporterna behöver effektiviseras genom till exempel samordnade transporter, ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad.”

Forskarna fortsätter:

“Om inte användandet av biodrivmedel ökar [från nuvarande 20 TWh till över 30 TWh, år 2030] ... är Trafikverkets enda föreslagna alternativ för att klara klimatmålet att höja bränsleskatterna motsvarande ett bensinpris om 50 kronor litern.”

Och slår fast:

“Vi menar därför att resurserna istället behöver användas för att anpassa infrastrukturen för en framtid där bilresandet minskar och efterfrågan på andra färdmedel ökar.

Investeringar i infrastruktur behövs, men de bör istället användas för att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik och cykel, klimatsmarta godstransporter, laddinfrastruktur för elfordon, ökad kapacitet i elnätet och fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur.”

Mats-Ola Persson