Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En budget för ett starkare Kungälv

Samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna har stärkt Kungälv. Det skriver representanter för partierna i en gemensam insändare.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kungälv har blivit starkare och mera robust sedan Kungälvstrion; Moderater, Centerpartiet och Socialdemokraterna gick samman för att ta ansvar för kommunen. Alla tjänar på stabilt politiskt samarbete för Kungälvs bästa. Underskott har blivit till överskott som återinvesteras i verksamheten. Kungälvstrion har dessutom minskat kommunens låneskuld och infört en resultatsutjämningsreserv för att undvika tvära kast i styrningen vid sämre tider. Så skapar vi trygghet långsiktigt, för både medarbetare och medborgare.

Årets resultat indikerar att landa på över 300 miljoner och beror på att verksamheterna håller sina ramar, skatteintäkterna ökar och vi får betalt för vår gemensamma mark när det byggs bostäder för alla. Vi känner en enorm stolthet över kommunens anställda för att de så lojalt följer de demokratiskt fattade besluten och vågar påstå att det är få kommuner som gör detta bättre. Det gör att demokratin stärks - de beslut vi fattar demokratiskt blir professionellt utförda. Med en stabil ekonomi genomför vi nu flera av våra partiers vallöften i lugn och ro.

KungälvsTrion har arbetat mycket med att förbättra villkoren att vara anställd i kommunen med mycket utbildning i arbetsmiljörelaterade frågor och går nu vidare med att införa en yrkesdialog för att förbättra kommunikationen mellan alla nivåer inom kommunens organisation. Alla politiska beslut ska vid årsskiftet också bedömas utifrån medarbetarperspektivet. Med detta hoppas vi att mer kunskap överförs till oss folkvalda så att vi kan fatta goda beslut och att vi förbättrar arbetsvillkoren för våra anställda.

Vi vill utveckla vårt ledarskap och sättet att styra och leda. Och tack vare en mycket god ekonomistyrning på grund av ytterst lojala medarbetare, ger vi inte organisationen ett formellt effektiviseringsbeting nästa år som alltid annars förekommer i budgetsammanhang. Vi kommer ändå eftersträva att bli bättre på grund av våra medarbetares kompetens, tekniska framsteg och bättre styrning och ledning, det är det vi ser och det för det vi litar på. Effektiviseringar kan slå fel i komplexa verksamheter som en kommun, de kan både leda till felaktiga neddragningar och lägga sig som en våt filt med en alldeles för låg förväntan på förbättringar där de är möjliga. Vi vill lösa detta genom utveckling, kompetenshöjning och genom att ta tillvara den kunskap och stora engagemang som finns bland våra anställda. Vi tror att fler kommuner kommer ta efter.

Kungälv har under året förstärkt sin position i rankingen ”här är bäst att bo”, vi tillhör de 3% av de allra bästa kommunerna enligt Agenda2030 och får liknande resultat när det gäller vår förmåga att utstå kriser i WSPs robust ranking.

Vi har stora uppgifter kvar som vi under 2022 ska ta krafttag för, som exempelvis frågor som miljö, trygghet, att ännu fler ska klara skolan samt vårt lokala näringslivsklimat utifrån den näringslivsstrategi som företagen i Kungälv hjälpt kommunen att ta fram. Vi hoppas också att detaljplanen för det nya idrottscentret ska kunna antas och att vi ska komma igång med denna satsning som vår starkare kommun gjort möjlig.

Miguel Odhner (S) Anders Holmensköld (M)

Ove Wiktorsson (C) Pia Gillerstedt (S)

Anna Vedin (M) Jonas Andersson (S)

Thomas Alpner (M)