Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elever med NPF behöver tydlighet och struktur

Vilka partier vill satsa på elever med NPF-problematik. Det frågade signaturen ”Undrande förälder”. Nu kommer en replik.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Replik på insändaren "Vilka partier vill satsa på elever med NPF-problematik”

LÄS MER: Vilka partier vill satsa på elever med NPF-problematik?

Alla skolor i Kungälv ska ha en organisation för främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolans verksamhet behöver därför utformas och anpassas utifrån alla elevers olika behov.

Det innebär att rektor kan och ska skapa olika lösningar för att möta olika behov. Alla elever med NPF behöver tydlighet och struktur, men eleverna är olika och behöver olika saker - det finns inte ett rätt sätt. Lösningarna är olika beroende på skola, grupp och elev. Särskilda undervisningsgrupper, enskild undervisning, möjlighet att dra sig undan för lugn och ro, pauser under dagen, extra rörelse under skoldagen är några sätt som skolorna använder för att möta elever i behov av särskilt stöd.

På alla skolor finns personal med specialpedagogisk kompetens som särskilt ska arbeta med skolans lärmiljöer för att möta alla elever, stödja arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt genomföra kartläggningar, observationer och pedagogiska utredningar. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolorna arbetar aktivt för att förbättra sina lärmiljöer för att bättre tillgodose alla barns och elevers behov. I det ingår att NPF-säkra de olika verksamheterna.

En rektor kan skapa särskilda undervisningsgrupper, men även utforma individuella lösningar på den enskilda skolan. Flera av kommunens skolor har därför särskilda undervisningsgrupper. Det stämmer att Kungälv, sedan augusti 2021, har en central särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 6–9. Det innebär inte att elever i f-5 står utan stöd, utan stödet sker på den enskilda skolan istället för att organiseras centralt. Skolorna strävar efter att stödet till eleverna ska ges av utbildade lärare och lärarassistenter, därför väljer många skolor att inte anställa elevassistenter.

/Linda Bjälkenborn, enhetschef Stödenheten Kungälvs kommun