Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bussfilerna fyller ingen funktion

Vi föreslår att införa tre filer i varje riktning för alla trafikslag på Nordreälvbron i närtid. Vi vill även arbeta för att hela sträckan mellan Rollsbo och Tingstadstunneln blir trefilig, skriver KD.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi har nästan varit desperata över att inte komma fram på grund av alla köer, men nu är byggprocessen äntligen slut och renoveringen av Nordreälvbron är färdig. Tyvärr vill glädjen inte riktigt infinna sig på grund av de nya busskörfälten som inte hjälper trafikflödet. Förutom sträckan Kungälv till Göteborg är det numera busskörfält på hela Nordreälvbron vilket gör att köerna är långa och långsamma även under icke rusningstrafik. En tredjedel av vägen står nästan helt outnyttjad!

Är detta samhällsekonomiskt försvarbart? Är detta miljömässigt rätt? Svaren på de bägge frågorna är tyvärr nej. De tomma busskörfälten gör ingen nytta för de lastbilar som släpper ut avgaser. De tomma busskörfälten ökar kostnaderna för transporter i samhället och gör ingen nytta för de irriterade bilförare som kommer för sent till jobbet eller skolan eller andra aktiviteter, efter att ha fastnat i ytterligare köer. De tomma busskörfälten gör ingen nytta när bilen framför plötsligt tvärnitar och du inte hinner bromsa.

Det bästa sättet att skapa flöde är att ta bort alla flaskhalsar, en efter en. Inte att skapa nya sådana som busskörfält faktiskt är. Vad blir miljönyttan om alla bilar står på tomgång för att några få halvfulla bussar kör i bussfilen?

Flaskhalsen på Nordreälvbron är mycket stor och det är mycket trafik dagligen som bara passerar vidare mot E45 eller Norrleden. Detta märks idag tydligt under olika tider på dygnet. Därför passar det utmärkt att öppna det tredje fältet på Nordreälvbron för all trafik, då detta kommer ge verklig nytta i vardagen för många. Vi föreslår därför att införa tre filer i varje riktning för alla trafikslag på Nordreälvbron i närtid. Vi i KD vill även arbeta för att hela sträckan mellan Rollsbo och Tingstadstunneln blir trefilig, i syfte att maximera trafikflödet.

Vi vill inte ställa olika trafikslag mot varandra, det går inte att säga att bussar är viktigare än lastbilar. Vi vill att samtliga trafikslag, bussar, bilar och lastbilar, skall kunna komma fram med minimala köer. Samarbete ger bättre flöde för alla!

Självklart vill vi i KD ha en bra och attraktiv kollektivtrafik, men det löser vi inte genom att införa bussfiler på bekostnad av bilismen och lastbilstrafiken.

De positiva effekterna kommer att bli bättre framkomlighet, minskad risk för köolyckor, mindre utsläpp och gladare människor. Totalt sett skulle alltså detta förslag bli en samhällsekonomisk vinst, en miljövinst och en vinst för enskilda medborgare.

Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet i det vi i KD kallar hjärtlandet kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land, inklusive städerna.

Om ni röstar på KD i Kungälv kommer vi arbeta för att genomföra tre körfält över Nordreälvbron samt ned till Tingstad på E6! För allas bästa!

Erik Pilbom och Jörgen Karlsson, KD Kungälv

LÄS OCKSÅ: Cyklister inom Kungälvs kommun lever farligt

LÄS OCKSÅ: Nu talar ingen om turism längre