Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkivfoto
Bild: Arkivfoto

Barnen mänskliga sköldar när trafiken ökar i centrala Kode

Kommunens planer på ny skola i Kode riskerar att öka trafiken på många ställen i centrala Kode något som trafikutredningen inte löser. Och hur ska politikerna kunna ta ett beslut med ett så bristfälligt underlag, undrar insändarskribenterna.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Löser trafikutredningen problemet med trafiken i Kode? Svaret är NEJ!

Den tar inte upp grundproblemet med ökad trafik vid järnvägsöverfarten och via Kodevägen.

Trafikutredningen anger att en ökad trafik utanför seniorlägenheterna ska avlasta trafiken på Smaragdvägen till skolan. Flera garage ska rivas för att ge utrymme för ny väg och vändplan, där föräldrar ska lämna/hämta sina barn. Att tro att föräldrar inte kommer att välja närmaste alternativ är ett önsketänkande. Tänk bara under byggtiden vilken stor fara barnen utsätts för, då normal skolverksamhet ska pågå parallellt under lång tid.

LÄS MER: Kode kommer bli ett trafikfarligt och avskräckande exempel

LÄS MER: Satsa pengarna på framtida generationer istället för trafikproblem och asfalt

Utöver detta vill man anlägga en bussterminal direkt framför järnvägsstationen, där barnen redan från förskoleklass ska lämnas/hämtas. Terminalen hamnar inom järnvägens riskområde och här ska barnen utgöra mänskliga sköldar, om olyckan är framme. Godståg passerar Kode minst 8 gånger per dygn och flera av godstågen inväntar möte med persontåg på Kode station. Godstågen transporterar farligt gods inklusive explosiva kolväten till exempel gasol, vilket kan få katastrofala följder om olyckan är framme.

Bussterminalen hamnar intill Kodevägen som är den mest trafikerade vägen in i samhället redan idag. Dessutom vill kommunen anlägga parkeringar för personal och besökande samt göra plats för föräldrar att lämna/hämta sina barn norr om bussterminalen. Samtliga dessa fordon måste passera bussterminalen, uppskattningsvis 2 000 fordon per dygn, i huvudsak under två begränsade tidsrymder, då barnen ska lämnas/hämtas med bussar. För att klara av att bygga en bussterminal tas också pendelparkeringar bort.

Var ska sporthall och en framtida högstadieskola få plats? Samtidigt planeras utbyggnad av Solhaga äldreboende i samma område.

Varken miljöutredning, konsekvensutredning eller riskanalys har utförts. Hur ska politikerna kunna ta beslut med så bristfälligt underlag?

Varför skapa problem, när det finns bättre alternativ?

Gemensam inlaga från gruppen Ingen skola mitt i Kode