Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Avsätt extrapengar för personalen även 2021!

Vi Liberaler har kurage nog att föreslå att vi skall avsätta pengar även 2021, skriver Elisabeth Mattsson och Thomas Loong.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi är glada över att ha deltagit i beredningen och beslutet att avsätta närmare 17 MKR för 2020 till extrapengar för våra medarbetare i Kungälv som gjort och gör ett fantastiskt arbete.

Summan speglar tyvärr inte de extraordinära insatser som gjorts. Den ansträngningen är ovärderlig. Utan era insatser skulle effekterna på vårt samhälle på grund av covid vara än svårare för såväl den enskilde som samhället i stort. Trots risk för egen hälsa går ni till jobbet, tar hand om barn och äldre, alla som har behov av extra hjälp och stöd. Omställningar görs till arbete via digital plattform. Administrativa uppgifter utförs, vägar och gator tas om hand, mat lagas. Alla medarbetare, oavsett område ni arbetar inom, har fått en mer ansträngd arbetssituation.

I Kungälv hade vår förvaltningsledning med kommundirektören och HR-chefen i spetsen modet att lägga fram ett förslag till onsdagens kommunstyrelsemöte som ger mer till er medarbetare som är i yttersta fronten i vård, skola och omsorg. Tvivelsutan har ni inte något annat val än att vara nära de medmänniskor ni arbetar med. Detta mod borde fler politiker och tjänstemän besitta i resten av kommun- och regionsverige.

Vi Liberaler har kurage nog att föreslå att vi skall avsätta pengar även 2021. Det modet har inte S, M och C då de inte tycks tro på sin egen budget om överskott. Därför blev vårt förslag avslaget. Vi ger oss dock inte, vi kommer att be fullmäktige att avsätta de medel som behövs.

TACK till er medarbetare i Kungälvs kommun!

Elisabeth Mattsson (L)

Oppositionsråd, gruppledare

Thomas Loong (L)

Ordförande Liberalerna Kungälv