Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Är barnen i Tjuvkil inte värda att skyddas?

Gångpassagerna i Detaljplan/vägplan för väg genom Tjuvkil är inte hastighetssäkrade till 30 km/h det måste anses vara en mycket stor avvikelse från styrdokumenten. Det skriver signaturen ”LC”.

Detta är en insändare. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Inför kommande beslut i Kungälvs kommunstyrelse (2023-03-22) och kommunfullmäktige (2023-03-30) har kommunens tjänstemän ännu en gång fabulerat ihop en tjänsteskrivelse (2023-02-10) angående konsekvenser av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil.

Man påstår bland annat att planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel”. Det kan konstateras att så inte är fallet.

-Planen strider mot översiktsplanen enligt dom i mark och miljödomstolen (2021-09-23).

-I kommunens styrdokument ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel” poängteras vikten av att öka tillgängligheten och säkerheten vid gångpassager. Man skriver:

”Det är vid obevakade gång- och cykelpassager som det är störst risk för oskyddade trafikanter att råka ut för en olycka i konflikt med motorfordon. Nollvisionen pekar ut hastighetssäkring av gång- och cykelpassager som en av de indikatorer som kommunen har störst möjlighet att påverka utfallet av. En hastighetssäkring av en passage innebär att med hjälp av till exempel gupp eller förhöjning säkerställa att bilarnas hastighet understiger 30 km/h.” ”I korsningspunkt mellan gående/cyklist och biltrafik bör passagen vara hastighetssäkrad för bilarnas hastighet till ca 30 km/h, då det vid denna hastighet är stor chans att överleva en kollision. Redan vid 40–50 km/h minskar chansen att överleva betydligt.”

Gångpassagerna i Detaljplan/vägplan för väg genom Tjuvkil är inte hastighetssäkrade till 30 km/h det måste anses vara en mycket stor avvikelse från styrdokumenten.

Anser kommunens politiker att barnen i Tjuvkil inte är värda att skyddas? Hur många olyckor skall behövas innan ändring kommer till stånd? I tjänsteskrivelsen påstår man att: ”Kommunen tar trafiksäkerhet på allvar” hur rimmar det med ovanstående avvikelse?

Föreslagen detaljplan strider även mot Boverkets tillgänglighetskrav för funktionshindrade.

Är kommunens politiker beredda att spendera i storleksordningen 100 miljoner Kr på ett projekt med så omfattande och uppenbara brister?

LC

LÄS OCKSÅ: Företagen hanterar parkeringsavgiften olika

LÄS OCKSÅ: Så mycket höjer Förbo hyran 2023